Anasayfa İŞ DÜNYASI Dinçkök kardeşlerin anlaşmazlığı mahkemeye taşındı
İŞ DÜNYASI - 14 Temmuz 2014

Dinçkök kardeşlerin anlaşmazlığı mahkemeye taşındı

Türk iş dünyasının en önemli gruplarından Akkök Holding hisarları Ali Raif Dinçkök ve Ömer Dinçkök kardeşler, aralarındaki sorunu mahkeme çözecek.

Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding hissedarları Ali Raif Dinçkök ve Ömer Dinçkök kardeşler arasında bir süredir var olan yönetime dair anlaşmazlıklar iyice su yüzüne çıktı. Akkök Sanayi Yatırım Geliştirme A.Ş’nin 31 Ekim 2013 olağanüstü genel kurulunu takiben olağanüstü genel kurulun iptali için açılan davayı yeni davalar izliyor. Başta Akkök Holding olmak üzere iki kardeşin ortak oldukları şirketlerin 2013 genel kurullarına da bu anlaşmazlık damgasını vurdu. Aksa Akrilik ve Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2013 genel kurul görüşmelerinde Ömer Dinçkök temsilcisi aracılığı ile hemen hemen her maddeye red oyu verip, muhalefet şerhi koyup mahkemeye taşıyacağını ilan etti. Ömer Dinçkök, 30 Haziran 2014’te bir adım daha atarak Aksa Akrilik 2013 yılı genel kurulunda alınan bazı kararların iptali için de İstanbul 31’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. 22 Ekim 2014 tarihinde ilk duruşması yapılacak olan bu davayı yenilerinin izleyeceği görülüyor. Nitekim Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2013 genel kurulunda da birçok maddeye muhalefet şerhi koyan Ömer Dinçkök, burada da hukuki haklarını kullanacağını belirtiyor.
 
Dinçkök kardeşler arasında yaşanan sorunların detayına geçmeden önce Dinçkök ailesi ve sahip oldukları Akkök Holding kısaca bakmakta yarar var. Dinçkökler Türkiye’nin en köklü sanayici ailelerinden. Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Holding, bugün kimya, enerji, gayrimenkul, tekstil ve hizmet sektörlerinde aktif faaliyet gösteren 17 şirket ve 18 üretim tesisiyle alanlarında etkin faaliyet veriyor. Akkök Holding’in 2013 yılı sonu konsolide 1.1 milyar dolar net satış gelirine sahip olduğunu görüyoruz. Holding geçen yıl sonu itibariyle 166 milyon FAVÖK ve 74 milyon dolar net kar açıkladı. Bugün Akkök Holding de , merhum Raif Dinçkök’ün çocukları Ömer Dinçkök, Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi eşit paya sahipler. Akkök Holding’in ortaklık yapısına baktığımızda da A.R.D Holding(Ali Raif Dinçkök’e ait),  Atlantik Holding (Ömer Dinçkök’e ait) ve  N.D.Ç Holding (Nilüfer Dinçkök Çiftçi)  yüzde 33 oranında eşit hisseye sahip. Holdin yönetimine baktığımızda da Ali Raif Dinçkök’ün yönetim Kurulu başkanı, Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nin yönetim kurulu başkan vekili olduğunu ancak Ömer Dinçkök’ün yönetimde yer almadığını görüyoruz.

Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile Ömer Dinçkök kardeşler arasında su yüzüne çıkan yönetim veya hissedar anlaşmazlığının en somut göstergesi Mart sonunda yapılan Aksa Akrilik genel kurulunda ortaya çıktı. Aksa Akrilik genel kurul tutanakları incelendiğinde Ömer Dinçkök’ün temsilcisi aracılığı ile toplantının başından sonuna kadar neredeyse tüm görüşme maddelerine itiraz ettiği, her maddenin görüşülmesi sırasında çok önemli sorular sorduğu ve sonuçta maddelerin hemen hepsine red oyu verdiği görülüyor.
 
Aksa genel kuruluna Ömer Dinçkök damgası
Ömer Dinçkök, Aksa Akrilik 2013 genel kurul toplantısının birinci maddesi olan genel kurul toplantısına Mehmet Ali Berkman’ın başkanlık etmesi önerisi ile başlayarak hemen hemen tüm gündem maddelerine red oyu veriyor. Genel kurul tutanaklarında, Ömer Dinçkök temsilcisinin red oyu verdiği ve muhalefet şerhi düştüğü maddelere ilişkin dikkat çekici sorular sorduğu görülüyor.

Görüş ayrılığını net bir şekilde ortaya koyan genel kurul gündem maddelerinden önemli bir kaçına göz atalım; Aksa Akrilik 2013 genel kurul toplantı gündeminin beşinci maddesi yönetim kurulunun ibrası. Ömer Dinçkök temsilcisi, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi önergesi veriyor ancak kabul görmüyor. Ömer Dinçkök’ün önerisinin aksine yönetim kurulu üyelerinden Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök, Ahmet Cemal Dördüncü, İzer Lodrik, Cengiz Taş ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Timur Erk ve Ant Bozyaka 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile birlikte ibra ibra ediliyor. Ancak Ömer Dinçkök temsilcisi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için kabul, bu üyeler haricindeki yönetim kurulu üyeleri için red oyu kullanıp muhalefet şerhi düşüyor. Keza üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunun oylanmasında da Ömer Dinçkök’ün temsilcisi bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve Bülent Bulgurlu dışındaki yönetim kurulu üye seçimlerini reddettiğini beyan ediyor. Gündemin altıncı maddesi olan kar dağıtım teklifi de yine Ömer Dinçkök’ün red oyuna karşın oyçokluğu ile kabul ediliyor.   

Ömer Dinçkök’ün temsilcisinin red oyu ve muhalefet şerhinin yanında genel kurulda hemen her görüşme maddesine yönelik önemli sorular sorduğu görülüyor. Bu sorulardan bir kısmı Ali Raif Dinçkök yönetimine yönelik ciddi suçlamalar içeriyor. Gündemin 11’inci maddesine yönelik yapılan görüşmede Ömer Dinçkök’ün temsilcisi “Yönetim kurulu, kendi üyelerinden herhangi birinin bağımsız olmadığı bir konuda karar almış mıdır? Almışsa bu kararlar hangileridir?” sorusunu yöneltiyor. Divan heyetinden Eren Ziya Dik bu soruya “Aktops şirketinin yüzde 40 hissesinin alınmasıyla ilgili yönetim kurulu kararında işleme taraf olan şirket yönetim kurulu üyeleri bu kararı imzalamadığı, ilgili karardan tüm yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildiği, bu kararın fiili bir yönetim kurulu kararı ile icra edilmeyip elden dolaştırılarak imzalandığı, tüm yönetim kurulu toplantılarına üyelerin katıldığı ancak karar aşamasında imzaların elden dolaştırılarak alındığı” cevabını veriyor Yine Ömer Dinçkök’ün temsilcisi “Aksa Akrilik Ak Havacılık’tan uçak kiralamakta mıdır, bu araçlar hangi amaç ve hangi bedelle kullanılmakta?” sorusunu soruyor. Eren Ziya Dik, Ak Havacılık’tan uçak kiralandığı ve bunun 10 yıldır rutin olduğu cevabını veriyor. Ömer Dinçkök’ün temsilcisinin sorduğu bir diğer ilginç bir soru ise  “Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nin sahibi olduğu Akkon’dan Aksa’nın yaptığı 15 milyon tutarlı yüzde 15 kar marjlı alımların mahiyeti nedir? 2011 yılında kurulmuş ve 50 bin TL sermayeli şirket bu işlemleri yapabilir mi? Akkon’a yaptırılan bu işler için başka şirketlerden teklif alınmış mıdır?” Bu soruya genel kurul sırasında cevap verilmiyor. Genel kurul toplantısı sonrasında ise “Aksa Yalova fabrikasında yapılan inşaat, tadilat, yenilemeye yönelik işlerin bir kısmı Akkon Yapı Tahhüt İnşaat tarafından projelendirilerek tamamlanmaktadır.” cevabı veriliyor.
 
Aksa’da ilk duruşma 22 Ekim’de 
Genel Kurul sonrasında Ömer Dinçkök, genel kurul kararlarının iptali istemiyle İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Aksa tarafından 7 Temmuz 2014 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; şirket hissedarlarından Ömer Dinçkök’ün 2013 genel kuruld alınan bir takım kararların iptali için 30 Haziran tarihinde dava açtığı ve davanın ilk duruşmasının 22 Ekim 2014 tarihinde yapılacağı belirtiliyor.
 
Akmerkez’de de anlaşmazlık
Dinçkök kardeşler arasında yaşanan sorunlar sadece Aksa ile sınırlı değil. Nitekim Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2013 genel kurul toplantısında da benzer sorunların yaşandığını, Ömer Dinçkök’ün alınan kararların neredeyse tamamına red oyu verdiğini görüyoruz. Tıpkı Aksa’da olduğu gibi Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı genel kurulunda da Ömer Dinçkök temsilcisi hemen tüm görüşme maddelerine red oyu verip muhafelet şerhi düşüyor. Burada da Ömer Dinçkök’ün temsilcisinin sorduğu bazı sorular kardeşler arasında yaşanan sorunun boyutlarını ortaya koyması bakımından ilginç.
Ömer Dinçkök temsilcisinin, “Dış cephe yalıtım gideri olarak gösterilen 644.084 lira neden yapılmakta olan yatırımlardan çıkarılarak esas faaliyetlerden diğer giderlere aktarılarak zarar kaydedilmiştir?” sorusuna genel kurul sonrasında yazılı cevap veriliyor. Bu soruya yazılı olarak verilen cevapta şöyle deniyor; “Yatırım harcamaları, 2008 yılında başlamış olup, aynı yıl büyükşehir belediyesi tarafından dış cephenin tadilat ruhsatı ile değiştirilemeyeceği gerekçesine istinaden dış cephe işlerinin yapımı durdurulmuştur. O dönemde Akmerkez için özel üretilen camlar henüz montajı yapılmadan depolanmak zorunda kalınmıştır. İzin süreci uzun sürdüğünden, üretici firma cam bedellerini Akmerkez Ticaret Merkezi’nin profesyonel yönetim şirketi olan Üçgen’e fatura etmiştir. Üçgen’de işe aracı olduğundan bu cam bedellerini Akmerkez GYO’ya fatura etmiştir. 2013 yılı Aralık ayında dış cephe yapı ruhsatı alınmış ve yapımına başlanmıştır. Ancak montaj yapılamayan eski camlar kontrol edildiğinde, uzun süre depoda muhafaza edilmek zorunda kalınması sebebiyle camların bir kısmının özelliğini kaybettiği ve bozulduğu tespit edilmiştir. Daha önce yatırım maliyetine alınan cam bedeli, camların artık kullanılmayacak olması nedeniyle maliyetten çıkarılmış ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak gidere yazılmıştır.” Ömer Dinçkök temsilcisinin sorduğu diğer önemli bir soru ise Üçgen Bakım’a ödenen avanslara yönelik. Dış cephe işini Akkon yaparken, Üçgen Bakım bu işin neresinde yer alıyor ve neden yüksek avanslar ödeniyor şeklinde bir çok soru soruyor. Bu sorulara verilen cevaplarda da Üçgen Bakım’ın dış cephe, apart otel, koridor ve sinema yenilemeleri ile ilgili avanslar ödendiği belirtiliyor. Verilen cevap sonrasında Ömer Dinçkök temsilcisi bu maddelerin oylamasına red oyu vererek muhalefet şerhi düşüyor.

Gerek Aksa gerekse Akmerkez genel kurullarında yaşanan sorunlar ve Ömer Dinçkök’ün hemen her madde için ayrıntılı sorular sorup sonrasında da bu maddeleri ibra etmemesi, iki kardeş arasındaki ayrışmayı ortaya koyuyor. Bugün mahkemeye taşınan bu uyuşmazlıkların nasıl sonuçlanacağı Akkök Holding’in geleceği açısından da merakla bekleniyor. 

İlginizi Çekebilir

BES’te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazand…