Fortune Terimler Sözlüğü - 17 Eylül 2019

Cari Oran Nedir ?

Kısaca bir firmanın ödeme gücünü gösteren en büyük oranlardan bir tanesidir. Firmanın sahip olduğu nakitte çevirebilir değerlerinin firmanın bir yıldan az vadeli borçlarına bölünme oranıdır. Firmanın sahip olduğu değerlerin borçlarını ne düzeyde kapatabildiğini gösteren en büyük göstergedir. Cari oran yüksekse firmanın ödeme gücü de o denli güçlü olacaktır.

Cari oran, şirketin kısa vadeli borç ödeme gücü hakkında önemli bilgiler içermektedir. Cari oranın seneler içinde yükseliş göstermesi, firmanın cari borç ödeme gücünün yükseldiğini gösterir.

Cari oran hesaplaması nasıl yapılır?

Cari oran hesaplaması için ilk olarak gerekli noktalarda bilgi sahibi olunması gerekir. Hesaplamayı yapıcak olan kişi firma bilançosuna ve bilançodaki değişikliklere hakim olması gerekir. Bu parametreler bilinmediği takdirde hesaplama yapmak imkansız hale gelecektir.

Cari oran, iki temel ayrımdan meydana doğar. Bunları aktif ve pasif kalemler diye ikiye ayırabiliriz. Varlıklar kısmında firmanın ekonomik yapısıyla alakalı içerikler kaynaklar kısmında ise finansal içeriklerin bilgileri toplanır. Bu bilgiler toplanırken yapılacak en ufak hata hesaplamanın doğru sonuç vermesini etkileyecektir.

Cari oran formülü

Cari Oran=Dönen Varlıklar(Cari Aktif)/Kısa Vadeli Borçlar(Cari Pasif)

Cari oranın bulunması için dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranlanması gereklidir. Dönen varlıklar firmanın belirli varlıklarına karşılık ve nakit varlığının tamamını gösterir. Eğer formülde de gözüktüğü gibi değişkenler doğru şekilde ayarlanırsa, cari oranın hesaplanması hatasız şekilde gerçekleşecektir.

Cari oran nasıl hesaplanır ?

Cari oranın yüksek çıkması, satıcı ve bankalar gibi kuruluşa kısa vadeli borç verenler açısından pozitif yorumlanır. Bu durumda, firma borcunu rahat bir şekilde ödeyebileceğinin teminatını vermiş olur. Cari oranın düşük olması, firmanın finansal durumuna temkinli yaklaşılması gerektiğinin göstergesidir. Ayrıca, firmanın faaliyetlerini kesintiye uğratma ihtimali doğurabileceği endişesiyle olumlu karşılanmamaktadır.

Cari oranın 1 olması durumunda firmanın sahip olduğu dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini fakat öderken zorlanacağı anlamına gelir.

Oranın 2 olması ise, firmanın kısa vadede ödemesi gereken borçlarının 2 katı kadar likit varlığa sahip olduğunu gösterir.

0 – 1,00            :  Cari Oran düşük seviyede

1 – 1,85             :  Cari Oran kabul edilebilir seviyede

1,85 ve üzeri    :  Cari Oran iyi seviyede 

İlginizi Çekebilir

Planet, 3C Payment’i Satın Aldı

Dijital Tax Free, Ödeme Sistemleri, İstihbarat ve Danışmanlık hizmetlerini tek çatı altınd…