Anasayfa Güncel Haberler Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Ve Hasılatını Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Aracılığıyla Elde Eden Mükelleflerde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Genel Tebliğ
Güncel Haberler - 12 Aralık 2019

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Ve Hasılatını Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Aracılığıyla Elde Eden Mükelleflerde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Genel Tebliğ

7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti” başlıklı 113. madde eklenmişti. Diğer taraftan, 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 38. maddesi “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmişti. Konu hakkında 29.07.2019 tarih ve 2019/118 sayılı sirkülerimizde açıklama yapılmıştı. 

03.12.2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 113. maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları içeren 309 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. 

Buna göre, 

• Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve  • Bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin • Talep etmeleri hâlinde

söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (KDV Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dahil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınabilecektir. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde, ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır. 

Kazançları yukarıdaki şekilde tespit edilenlerin;

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak, b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde uygulanmayacak, c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır. 

Sirkülerimiz ekinde yer alan tebliğde uygulamaya ilişkin hususlar örnekler verilmek suretiyle açıklanmıştır. 

İlginizi Çekebilir

Türk Oyun Şirketi Rollic Satıldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga Türk oyun firması olan Rollic’i 168 milyon dol…