Anasayfa Etkili, Yenilikçi Bir Model
24 Nisan 2020

Etkili, Yenilikçi Bir Model

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), klasik yatırım bankacılığı faaliyetlerinin ötesine geçerek tarihinde ilk kez teknoloji girişimcilerine ve büyüme potansiyeline sahip yerel şirketlere kredi verecek. Bunun için 750 milyon TL kaynak ayrıldı. TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, aynı zamanda ortaklık ya da satın alma yoluyla startup ekosistemine hızlı bir
giriş yapacaklarını söylüyor.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın son bir yılda gerçekleştirdiği dönüşümleri anlatırken, verdikleri önemli kararları birbiri ardına sıralıyor. Öztop’un bu samimi yaklaşımında, kendi iş ortamınıza uyarlanabilecek esin verici fikirler var. Bankanın, yeni genel müdürlük binasında buluştuğumuz Öztop, nasıl bir fark yaratmak istediğini, bunun için oluşturduğu ideal zemini bize örnekleriyle anlatıyor. Banka, sadece kredi ve uzun vade avantajlarıyla değil, şirketlerin iş stratejileri geliştirme süreçlerindeki katkılarıyla onlara rekabet avantajı sağlıyor. Bunu yeni bir danışmanlık modeli şeklinde düşünebiliriz. Aslında bu yeni vizyon, bankacılık sektörü açısından birçok yenilikler içeriyor. Bu ve benzeri projeler için deneyimli, uzman isimlerden oluşan güçlü ekipler kuran Öztop’un uzun soluklu planlarının yanı sıra bankanın kendi alanlarında ilk olan alternatif finansman kaynakları dikkat çekiyor. Dünyada ilk olan İTMK (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet) bazlı VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet) ihracı bunlardan biri. İlk kez bu yıl başlayan “Türkiye Kalkınma Fonu” ise girişimci ve yatırımcılar oldukça cazip fırsatlar içeriyor.

“YENİ YATIRIMLARIN YANINDAYIZ”

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Kuruluşumuzdan bu yana başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerinden birçok farklı projeye kredi desteği verdik. Orta, uzun vadeli kredi veren bir banka olarak özellikle bazı sektörlerde yatırımcıları finanse etmeye devam edeceğiz. Temel olarak üç iş kolumuz var. Bunları yatırım bankacılığı, kalkınma bankacılığı ve kalkınma fonu şeklinde özetleyebiliriz” diyor.

TKYB, özellikle yeni yatırımları finanse etmeye odaklanıyor. Bu doğrultuda istihdam artışı sağlayan ve ihracatı artıran projelere kredi desteği verilecek. Ayrıca, Yeni Ekonomik Program’da belirtilen öncelikler dikkate alınacak. Öztop, “Sağladığımız kaynakların temaları çerçevesinde ülkemizde özellikle dışa bağımlılığı azaltacak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek projeleri gözetiyoruz” diyor.

TKYB, bu doğrultuda imalat sanayi, enerji, enerji verimliliği, kimya, maden, finans, sağlık, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere farklı sektörlerin finansmanına kaynak aktarıyor. Yeni kaynaklarla, ülke gelişimine katkı sağlayacak sektörleri destekleyeceklerini belirten Öztop, TKYB’nin şimdiye kadar enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynayan birçok projeye destek olduklarını söylüyor. Banka, ekosistemin korunmasında önem arz eden yenilenebilir enerji projelerine yaptıkları katkıları sürdürecek. TKYB, bugüne kadar toplam gücü 3.186 MW olan 451 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 10.4 milyar TL tutarında kredi tahsisi yaptı. Bu projelerden kurulu gücü 2.013 MW olan 264 adet enerji yatırımına ise 7 milyar TL civarında kredi ödendi. Banka önümüzdeki dönemde de millî enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki girişimlere destek vermeye devam edecek. Ayrıca enerji verimliliğini artırılmasına yönelik projelere destek olacak. Öztop, “Tüm bu çalışmalarımız ile ülkemizin istihdam, gelir ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

2020’DE 5 MİLYAR TL KREDİ

Diğer bankalara göre daha rekabetçi bir banka olduklarını vurgulayan Öztop, “Biz dünyadaki kalkınma bankalarından hazine garantisinde, uygun koşullar altında sağladığımız kaynakları, ülkemizdeki yatırımcılara sunuyoruz. Bu sayede yatırımcılara maliyet ve uzun vade avantajları sağlıyoruz” diyor. TKYB, sermaye piyasalarından borçlanmıyor. TKYB Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gözeterek finansman sağlayan kurumlardan uzun vadeli krediler temin ediyor. TKYB, bu yıl toplam beş milyar TL kredi kullandırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir kalkınma için daha fazla kaynak yaratabilmek amacıyla çalıştıklarını belirten Öztop, “Bankamız, yaptığı çalışmaların sonuçlarını alıyor” diyor. Örneğin, Aralık 2019 sonu itibarıyla, yaklaşık yüzde 88 i Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli kaynak tutarı 3.66 milyar dolar eşdeğerine ulaştı.

Eylül 2019’da KfW ile üç yılı geri ödemesiz 20 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Bu kredi sürdürülebilirliği ön planda tutan altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılıyor.
Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 15 yıl vadeli 200 milyon dolarlık, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı bir kredi alan banka, KfW ile 40 yıla uzanan vadede 45 milyon euro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attı. KfW’dan alınan bu kredi de yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi üretimine yönelik projelerde kullandırılacak.

TKYB, Dünya Bankası ile imzaladığı “Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi” çalışmalarına devam ediyor. Jeotermal enerji yatırımlarıyla kaynak araştırma ve kuyu açma faaliyetlerindeki risklerin karşılanması amaçlanan Risk Paylaşım Mekanizması yoluyla jeotermal sahalara yatırım yapılması hedefliyor.
TKYB mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırımlarını ve istihdamını artırmak amacıyla toptan bankacılık yoluyla desteklenmesi için altı aracı finansal kiralama kuruluşu aracılığıyla 100 milyon euro tutarındaki kredinin kullandırılmasını sağladı. Krediden bugüne kadar 960 şirket yararlanırken, 1.108 alt-kredi kullanılarak 875 ilave istihdam yaratıldı.

YENİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

TKYB’nin kendi alanında dünyada ilk olan alternatif finansman kaynakları (İTMK bazlı VDMK ihracı gibi) geliştirdiğini belirtmiştik. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu kurularak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4.15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yapıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2020 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen İTMK bazlı VDMK ihracıyla “Yapılandırılmış Tahvil Anlaşması” kategorisinde birincilik ve “Yerel Para Birimi Tahvil Anlaşması” kategorisinde ise üçüncülük ödülünü aldı.

Banka, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte tamamladı. TKYB, söz konusu sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi. Gerçekleştirilen sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü sukuk ihracı olma özelliği taşıyor.

Diğer yandan TKYB, uzun vadeli TL kredi kullanımını yaygınlaştırmak ve bankanın kaynaklarını daha efektif kullanmak için TLREF’e endeksli kredi ürünü bulunuyor. TLREF hem yatırımcı hem de bankayı uzun vadede TL kredi faiz dalgalanmalarına karşı koruma potansiyeli olan bir ürün.

İKİ BÜYÜK PROJENİN DANIŞMANI

TKYB’nin birleşme, satın alma ve finansal danışmanlık ekipleri hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına, farklı amaçlara yönelik projeler gerçekleştiriyor. Örneğin, Türkiye Varlık Fonu’nun iki projesinde danışman olarak görev alıyor. Varlık Fonu’na ait at yarışları düzenleme ve yurtiçi ile yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecinde banka, finansal danışman olarak faaliyet gösteriyor. Diğer proje ise Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan reformlar kapsamındaki kamunun kontrolünde olan sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında toplanması projesi. Türkiye Varlık Fonu’nun yürüttüğü bu proje kapsamında da finansal danışmanlık faaliyetine devam ediyor.

“TÜRKİYE KALKINMA FONU”

TKYB, klasik yatırım bankacılığı faaliyetlerine ek olarak teknoloji tabanlı işletmelere de destek olacak. Türkiye Kalkınma Fonu’nun kuruluşunu tamamladıklarını belirten Öztop, “Ülkemizde birçok şirket ve girişime yatırım yapmak üzere, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımcısı olduğu toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu oluşturuldu. Bunun 400 Milyon TL’si Bölgesel Kalkınma Fonu, 350 milyon TL’si ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olacak” diyor.

Bu fon girişim sermayesi fonlarına benzer bir yapıya sahip. Üstelik bazı vergisel avantajlara sahip. Özellikle teknolojik yatırımlara bir şekilde destek olunması gerektiğini belirten Öztop, “Teknoloji şirketleri çoğunlukla daha yeni fatura kesebilen, güçlü bir fikri olsa dahi hala finansman ihtiyaçları olabiliyor. Biz bu aşamada onların yanında olmak istiyoruz. Bu tarz firmalar, herhangi bir ağdan fon almış olsalar dahi tekrar ihtiyaç duyduklarında bir melek yatırımcı ya da fondan olumsuz yanıt alabiliyorlar. İşte bu aşamada biz devreye gireceğiz. Belli bir kaynak sağlayacağımız firmalardan hisse alacağız. Üstelik bizim bu firmalara birkaç seri daha fon desteği sağlama imkanımız her zaman mevcut” diyor.

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile özellikle girişim ekosistemi ve teknoloji yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Yeni nesil girişimlerin Türkiye’yi hem yurt içinde hem yurt dışında temsil edecek önemli şirketlere dönüşmesi için belirli kilometre taşlarına ulaşmış tamamen teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere (startup) ve bu girişimlere yatırım yapan fonlara (venture capital-girişim sermayesi) yatırım yapılacak. Bu fonların 2020 sonuna kadar gelecek yatırımlar ile beraber bir milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor. Bu fonların aracılığıyla, bu tutarın yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayenin hareketlenmesi hedefleniyor.

Fon sağlanan şirketlere sadece maddi olarak değil aynı zamanda finansal ve stratejik danışmanlık desteği de verilecek. Bu sayede şirketlerin kurumsallaşma süreçleri desteklenecek. Tüm bunlarla aslında bir ekosistemin gelişmesine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Öztop, “Klasik bir program gibi başvuru tarihlerini ilan edip beklemeyeceğiz. Üniversitelerimizi, teknoparkları ziyaret edeceğiz. Bu konuyu bankamızın önemli bir iş kollarında biri haline getirip sürekliliği olan bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu başardıktan sonra bir fikri olan insanların destek arama noktasında ilk akla gelen kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

BÖLGESEL KALKINMA FONU

400 milyon TL’lik yatırım planlanan Bölgesel Kalkınma Fonu ise hem büyüme potansiyeline sahip orta ölçekli şirketlere, hem de bölgesel bazda faaliyet gösteren KOBİ kategorisindeki firmalara destek verilecek. Bu fon ile proje başına en fazla 50 milyon TL kaynak verilecek. Bu süreçlerde bölgesel kalkınma ajanslarıyla da işbirliği yapılacak. Banka, kalkınma ajanslarının yönlendireceği şirketler ile Türkiye’nin her bölgesinde kalkınma anlamında adil bir kaynak yönetimini hedefliyor.

İlginizi Çekebilir

Halka Açık Şirket Sayısı Düşüyor

Türkiye’de yıllardır yoğun çalışmalar yapılsa da büyük şirketlerin halka arz ilgisinin art…