Anasayfa TÜRKİYE Ar-Ge’ye geçen yıl 24,6 milyar lira harcandı
TÜRKİYE - 17 Kasım 2017

Ar-Ge’ye geçen yıl 24,6 milyar lira harcandı

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 24,6 milyar lira oldu

Türkiye’nin gayrisafi yurt içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak, 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artışla 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2016’da yüzde 0,94 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 0,88 olarak hesaplanmıştı.

En fazla Ar-Ge harcamasını mali ve mali olmayan şirketler yaptı
Ar-Ge harcamalarında en büyük pay yüzde 54,2 ile mali ve mali olmayan şirketlerin oldu. Bunu, yüzde 36,3 ile yükseköğretim izledi. Araştırmayla ilk defa kapsama alınan, kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edildi ve toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Ar-Ge harcamalarının geçen yıl yüzde 46,7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 35,1 ile genel devlet, yüzde 14,4 ile yükseköğretim, yüzde 3,7 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti. 

Ar-Ge personeli yüzde 12 arttı
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 38,4’ü yükseköğretim kesiminde ve yüzde 8,6’sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31,4’ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 24,3 genel devlette yüzde 26,8, yükseköğretim kesiminde ise yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.

Ar-Ge istatistiklerinin derlenmesinde uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu’nun 2015’te güncellendiği belirtilen bültende, “Güncellenen kılavuz ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak, diğer ülke istatistik ofisleri ile benzer şekilde veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda kapsam eksiklikleri giderilmiş ve yükseköğretim Ar-Ge harcamaları tahmin modeli iyileştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam büyüklükler itibariyle geçmişe dönük revizyon yapmayı gerektirecek bir fark oluşmamış olup, sadece yükseköğretimin 2008-2015 dönemine ilişkin finans kaynaklarının içsel dağılımı yeni duruma göre güncellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

Çevreye ve Ekonomiye Pozitif Etki

Yapraklar gibi organik atıklardan sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ileri-dönüştürülmüş …