Anasayfa İŞ DÜNYASI Doğru kariyer
İŞ DÜNYASI - 20 Temmuz 2018

Doğru kariyer

Gençleri iş dünyası ile erken yaşta tanıştırma hedefi, Nestle'nin yeni programı Nestleaders'ı hayata geçirmesini sağladı.

Nestlé Türkiye’nin iş planları ve istihdam süreçlerinden bahseder misiniz?
Günümüzde işsizliğin küresel sorun olarak öne çıktığını gören Nestlé, istihdam konusunu ciddiyetle ele alıyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle gençleri eğitim hayatından sonra iş dünyasına en hızlı şekilde kazandırabilmek adına bir işveren olarak sorumluluk alıyor ve çeşitli programlar hayata geçiriyoruz. Buna ek olarak, Nestlé olarak en büyük değerimizin insan kaynağımız olduğunu biliyor ve ailemize katılan çalışanlarımızın her alanda yeti ve becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla içeride de yoğun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşe alım süreçlerimizde, yetenek testleri, vaka çalışmaları, birebir görüşmeler ve kişilik envanterleri gibi uygulamalar kullanıyoruz. Nestlé olarak Türkiye’de 3 bin 800 kişiye doğrudan, 7 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlıyoruz. Her yıl kurum içerisinde gerçekleştirdiğimiz ”Nestlé ve Ben” memnuniyet anketi sonuçlarına göre çalışan bağlılığı oranımız yüzde 85 seviyesinde bulunuyor. Aynı araştırma çalışanlarımızın yüzde 94’ünün bireysel çabalarının Nestlé Türkiye’nin başarısına yaptığı katkıyı görebildiğini gösteriyor. Bu da çalışan mutluluğunun önemli göstergelerinden biri olarak bağlılık oranımıza katkıda bulunuyor. İstihdam edilenlerin yüzde 55’ini beyaz yakalılar, yüzde 45’ini de mavi yakalılar oluşturuyor. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 35. Çalışanlarımızın yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor, üst yönetim pozisyonlarında bu oran daha da yükseliyor. Halihazırda Nestle Türkiye icra kurulunun yüzde 55’i kadın çalışanlardan oluşuyor ve bu oranla Nestlé pazarları arasında 3. sırada yer alıyoruz.

Mentorluk ve koçluk destekleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
“Her Gün Koçluk” ve “Mentorluk” programlarımız bu hedefe destek oluyor. “Her Gün Koçluk” programı, günümüz iş yaşamının artan çeviklik, yetkinlik, yaratıcılık beklentilerini karşılamak için gerekli kasları geliştirmeye hizmet eden çok faydalı bir araç. Profesyonel koçluktan farklı olarak herkes tarafından uygulanabilen “Her Gün Koçluk” için verilen eğitimler pozisyondan bağımsız olarak tüm Nestlé pazarlarında veriliyor. Türkiye’de 2017 yılında 43 oturumda bölüm müdürlerimizin yüzde 70’i bu eğitimleri tamamladı. Ayrıca eğitimi tamamlayan 15 çalışanımız, eğitim sonrasında “koç” olabilmek için önerilen adımları gerçekleştirerek şirketin içerisinde koçluğa başladı ve eğitmen olarak görev aldı. Mentorlük programımız iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi, Nestlé Türkiye içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve yönetici seviyesinden çalışanlarımıza kariyer gelişimleri hakkında yol gösterilmesi ve destek verilmesi. Bu uygulama Nestlé’nin “açık kapı” yaklaşımının da desteği ile resmi olmayan yöntemlerle çok kolay bir şekilde ihtiyaç duyan çalışanımız tarafından başlatılabiliyor. Şu anda şirketimizde birçok çalışan bir yöneticiden mentörlük alıyor ve kariyer yolunda hızla ilerliyor. Son yıllarda Türkiye’de şirket içerisinde en yaygın mentörlük tiplerinden birisi ise, “Reverse Mentoring” olarak adlandırdığımız Ters Mentörlük. Bu yöntem kapsamında üst yönetimden bir çalışanımız, genç çalışanlarımızdan özellikle dijital dünya trendleri, sosyal medya hesap yönetimi vs.gibi konularda mentörlük alıyor. Şu anda yönetimde Ters Mentörlük alan 10 kişi var. İkinci mentörlük programımız ise, küresel bir uygulama. Bu kapsamda kurum içinde öne çıkan yeteneklerin kariyer gelişimlerini hızlandırmak amacıyla Nestlé Merkez’den ve farklı pazarlardan üst düzey yöneticilerden mentörlük almaları sağlanıyor. Bir yıl süren bu programa 2017 yılında Türkiye’den 20 çalışanımız  katıldı.

Nestle’nin 2018-2019 istihdam işe alış stratejilerinde hedefleri neler?
Bu yıl içerisinde gençlerimizi iş dünyası ile erken yaşta tanıştırma hedefimizi destekleyecek yeni bir program olan Nestléaders’ı hayata geçirdik. Yeni mezunlar ve en fazla iki yıllık deneyimi bulunan genç profesyonellere yönelik bu yönetici adayı programı ile şirketimizin bugününde ve geleceğinde rol alacak liderleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. 18 ay sürecek program ile kariyerine doğru bir başlangıç yapan gençler 2000’den fazla yerel ve global marka ile dünya çapında 189 ülkede varlık gösteren Nestlé’nin farklı kategorilerinde deneyim kazanarak geleceklerini şekillendirecek. Programa seçilecek adaylar, belirlenilen birim içinde farklı  pozisyonları deneyimlerken, bir yandan da onlar için dizayn edilmiş eğitim programlarına katılmış olacaklar. Böylece kariyerlere hızlı bir başlangıç yapma fırsatı yakalayacaklar. Bunun yanında 2013 yılında Türkiye’de hayata geçirdiğimiz küresel projemiz “GENÇLER İçin Birlik” inisiyatifi kapsamında yeni stajyerleri bünyemize katmayı sürdüreceğiz. Bu program kapsamında 2013-2016 yılları arasında 30 yaş altı 180 genci işe aldık; 81 stajyerlik ve çıraklık pozisyonu oluşturduk. 2018 sonuna kadar 40 yeni stajyer alacağız. İşe alımlarda staj ve çıraklık programımıza katılan gençlere öncelik veriyoruz.

Nestlé Türkiye olarak İK’da hayata geçirmek istenilen hedefler neler?
Nestlé gibi global ve güçlü bir markanın insan kaynakları yönetiminde en önemli hedefimiz aslında her zaman aynı. Bu yapıyı geleceğe taşıyacak, yetenekli, yaratıcı, liderlik vasfına sahip, kendini ve çalıştığı kurumu geliştirmeye hevesli gençleri bünyemize dahil ederek başarımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak. Bu da bir işveren markası olarak her geçen gün daha güçlü olmamızı gerektiriyor. Y kuşağı arasında en beğenilen şirketlerden biri olarak çok güçlü yanlarımız var. Uluslararası kariyer olanakları, esnek çalışma saatleri, koçluk ve mentorluk destekleri bunlardan birkaçı.
Performansı yüksek çalışanları belirleyip, bu kişiler için uzman alanlarında gelişimlerini sağlamak şirket içerisinde yüksek performans kültürü yaratmak adına bizim için oldukça önemli. Çalışanlarımıza bir yandan kariyer yolculuklarında ve kişisel gelişimlerinde destek olurken diğer yandan iş ve özel yaşam arasında denge kurmalarını sağlayacak uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen işveren markası yanımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte, bu kültürü sürdürüp, geliştirecek ilham veren liderler yetiştirmek önemli hedeflerimizden biri.
Şirket kültürümüzün en önemli unsurunun ise, vazgeçilmezimiz olan çeşitlilik ve dahil etme politikamızın başarıyla hayata geçirilmesi olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda
küresel bir şirket olarak farklılıkları ve çeşitliliği kullanarak herkesi ortak bir hedefe katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım hem çalışan mutluluğuna ve bağlılığına hem de iş sonuçlarımıza önemli katkı sağlıyor.
 

İlginizi Çekebilir

ABD’de Endeksler Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 …