Anasayfa İŞ DÜNYASI Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında hangileri var?
İŞ DÜNYASI - 25 Temmuz 2014

Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında hangileri var?

Yenilikçi, küresel, mali yönden güçlü ve itibarlı... İşte farklı yönleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en beğenilen şirketleri...

Bir CEO’ya farklı şirket sıralamaları arasında en çok hangisinde yer almak istediğini sorduğunuzda, alacağınız yanıt muhtemelen “En Beğenilen Şirketler” olacaktır. Nedeni ise bu listenin algı temeline dayanması. “En BeğenilenŞirketler”den biri olmak, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge ve diğer alanlarda izlediğiniz stratejilerin yalnızca karşılığını bulduğunu değil, bunun ötesine geçerek “dışarıdan” da fark edildiği ve takdir gördüğünü gösteriyor. 

Bir başka deyişle, 790 üst düzey yöneticinin oyları sonucunda ortaya çıkan “En Beğenilen Şirketler” listesi, kurumsal itibar açısından zirve noktası.Fortune ABD’nin uzun yıllardır global düzeyde yürüttüğü bu önemli çalışmanın Türkiye ayağını Hay Group’la birlikte gerçekleştirdik. Karşılaştığımız ilgi, kurumsal itibarın Türkiye’dek ne kadar önemsendiğini de gösterdi. İşte, 60’ın üzerinde kuruluşun yer aldığı “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri”…

Metodoloji
Türkiye’nin En BeğenilenŞirketleri listesi hazırlanırkenbirlikte çalıştığımız Hay Group, önce aday şirketler listesini hazırladı. Liste hazırlanırken, ciro bilgisini farklı araştırmalarve/veya listeler üzerinden paylaşan şirketler sıralandı.Bu sıralama sonucunda enyüksek ciroya sahip 250 şirket (minimum 610 milyon TL)aday listeyi oluşturdu. Aday listedeki şirketler Fortune 500Türkiye araştırmasına paralelolarak, NACE kodlarına göre sınıflandırıldı. Final listede 43farklı sektörden şirketler yer aldı.Paralel olarak, bir soruformu hazırlandı.

Online anket yoluyla doldurulacak olansoru formunda katılımcılardanaday 250 şirket arasından şu dokuz kriterin her biri içinseçmeleri istendi: Yönetim kalitesi; ürün/hizmet kalitesi;yenilikçilik; uzun vadeliyatırımların değeri; maliistikrar; yetenekli çalışanları çekme, geliştirme ve eldetutma becerisi; çevreye ve/veya topluma karşı sorumluluk;şirket varlıklarının etkin kullanımı; faaliyetlerin küreselölçekte etkin yönetilmesi.Dokuz kriterin yanı sırakatılımcıların herhangi birkritere bağlı olmadan, genel olarak en beğendikleri 10şirketi ve aday listede beş veyadaha fazla şirket olan sektörkırılımları için sektörel olarak en beğendikleri üç şirketiseçmeleri istendi. Toplam 790 üst düzey yöneticinin katılımıyla anket tamamlandıve Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri belirlendi.

İlginizi Çekebilir

Büyük Şirketlerde Seyahat Yasağı

Koronavirüs paniği iş dünyasını da etkilerken, küresel çaptaki şirketler personelinin yaba…