Anasayfa Güncel Haberler Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır
Güncel Haberler - 12 Aralık 2019

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına yönelik temel esaslar 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da yapılan değişiklikler ile düzenlenmiştir. Söz konusu kararlar çerçevesinde Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esasları ise 18.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler hakkında 23.09.2019 – 2019/136, 22.08.2019 – 2019/128, 08.08.2019 – 2019/123 ve 08.08.2019/2019/122 sayılı sirkülerlerimiz ile bilgi verilmiştir. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvuru yapabilmek için temel şart, yatırım projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek “Öncelikli Ürün Listesi”nde yer almasıdır. 

Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecektir.

Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip; 

Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26),  Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) 

sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilecektir. Bu çerçevede ilk olarak makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler listesi belirlenmiş ve ilgili tebliğ ekinde ilan edilmiştir. Program kapsamında gelecekte başka öncelikli ürün listelerinin de yayınlanması beklenmektedir. Bu listelerde belirtilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik projelerin söz konusu program kapsamında desteklenebilmesi için öncelikle tebliğde belirtilen şartlar dahilinde ve Bakanlık tarafından ilan edilecek çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler dahilinde ve çağrı takvimi içinde program portalı üzerinden ön başvuru yapılması gerekecektir. Ön başvurunun değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde ise kesin başvuru alınacaktır. Komite tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda

program amacına uygun yatırım projeleri için 2012/3305 sayılı ve/veya 2016/9495 sayılı Kararlar kapsamında Devlet destekleri, TÜBİTAK destekleri veya KOSGEB destekleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacak ve yatırımcı için bir teşvik belgesi düzenlenecektir. Program amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanması öngörülmektedir.

05.12.2019 tarih ve 30969 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesinin hedeflenebileceği, bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tebliğde bağımsız değerlendirme raporu, başvuruların değerlendirilmesi ve program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri  ile ilgili maddelerde  değişiklikler yapılmıştır. 

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray’ın, Çinli Şirketlerle Düellosu

Çin ve ABD arasındaki hızla kötüleşen ilişkilere rağmen, Çinli şirketler ilk halka arzlar …