Anasayfa Köşe Yazıları Leon Coşkun Serbest Döviz Fonlarına Yüzde 15 Vergi Tevkifatı Getirildi
Leon Coşkun - 12 Temmuz 2020

Serbest Döviz Fonlarına Yüzde 15 Vergi Tevkifatı Getirildi

3 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile Serbest Döviz Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden yüzde 15 Vergi Tevkifatı uygulanacaktır. Daha önce bu oran yüzde idi. Söz konusu tevkifatın uygulamasına yönelik bir takım tereddütlerin giderilmesine yönelik Bakanlıkça açıklama yapılmasına ihtiyaç vardır.

DEĞERLI FORTUNE OKUYUCULARIM bu yazımda serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına yönelik yeni vergi düzenlemesi hakkındaki
değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak
istiyorum.Mali piyasalarda tasarruf
sahiplerinin yatırım yapacakları birçok farklı
yatırım aracı bulunmaktadır. Bunlardan biri
de döviz bazında yatırım yapılarak döviz
getirisi elde edilen ve bu yolla yatırımcısının
döviz varlığını korumayı amaçlayan serbest
döviz fonlarıdır. Haziran 2020 itibarı ile
serbest döviz fonlarına yatırım yapanların
sayısı 9.283, yapılan toplam yatırım tutarı
ise 2.844 milyon ABD doları. Bilindiği gibi
fonlar, ana faaliyet konusu yatırım fonlarının
kurulması ve yönetimi olan portföy yönetim
şirketleri tarafından kurulurlar. Kurucu,
fonun riskinin dağıtılması ve inançlı mülkiyet
esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını
koruyacak şekilde yönetim, temsil ve
saklanmasından sorumludur. Her bir yatırımcı
fonun sahip olduğu portföyün bir oranını
temsil eden katılma payınısatın alarak fon
portföyüne ortak olur. Fonun gelirleri, sahip
olduğu menkul kıymetlerden elde edilen kar
payı ve/veya faiz gelirleri ile menkul kıymet
satış kazançlarından oluşmaktadır. Yatırımcılar
katılma paylarını sattıklarında, ya da paylar
itfa olduğunda yatırım fonlarının portföyünde
o ana kadar gerçekleşen değer artışlarından ve
diğer gelirlerden paylarını alırlar.
Serbest döviz fonlarında, portföyün en
az %80’i Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Türk şirketlerinin yurtiçi veya yurtdışında
döviz cinsinden ihraç ettiği eurobondlardan

oluşmaktadır. Kalan azami %20’lik kısım
ise diğer yatırım araçlarına yatırılmaktadır.
Bugüne kadar katılma payları döviz cinsinden
ihraç edilen serbest döviz fonlarının portföy
işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden
%0 oranında vergi tevkifatı yapılmakta idi.
Katılımcılar tarafından katılım paylarının
elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar
üzerinden ise ayrıca %10 stopaj yapılmakta
idi. 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %0
olarak uygulanan söz konusu tevkifat oranı
3 Haziran itibarıyla %15’e yükseltilmiştir.
Tevkifat matrahının döviz üzerinden mi yoksa
TL üzerinden mi hesaplanacağı net değildir.
Hesaplamanın TL üzerinden yapılması
halinde tevkifat matrahına kur farkları da
dahil olacak demektir. Ayrıca fon kazançları
hesap dönemi sonu yani 31.12 itibarı ile tespit
edilmektedir. Ancak söz konusu artış kararı
3 Haziran’dan itibaren uygulanacağı için,
tevkifatın 01.01.2020-03.06.2020 döneminde
%0, 03.06.2020-31.12.2020 döneminde %15
olarak mı yoksa 2020 yılına ait tüm kazançlar
üzerinden %15 olarak mı uygulanacağı da açık
değildir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
yayınlayacağı bir tebliğ ile konunun
netleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
vergilerin fon için bir maliyet unsuru olması
ve bu maliyetin de katılımcılara yansıtılması
nedeniyle katılımcıların kazançlarında
ne kadar azalma olacağı Bakanlığın bu
görüşüne göre belirlenecektir. Düşük riskli
ve güvence sağlayan bir yatırım aracı olarak
kullanılan serbest döviz fonlarının cazibesini
yitirebileceğini düşünüyorum.

İlginizi Çekebilir

Çevreye ve Ekonomiye Pozitif Etki

Yapraklar gibi organik atıklardan sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ileri-dönüştürülmüş …