Anasayfa Güncel Haberler Oyak Renault 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
Güncel Haberler - İŞ DÜNYASI - 15 Şubat 2019

Oyak Renault 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

  • 1 Ocak 2018’den bu yana Jinbei ve Huasong markaları da dahil satışlar, %3.2 artarak 3,9 milyon adede ulaştı.

  • Grup cirosu %2.3 azalarak, 57.419 milyon avro olarak gerçekleşti. Sabit kurlarla hesaplanmış olsa, ciro %2.5 artmış olacaktı.

  • Grubun 3.612 milyon avroluk faaliyet kâr marjı, cironun %6.3’ne karşılık gelirken bu oran 2017’de %6.6 olmuştu. IFRS 15 (Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi Standartları) etkisinden arındırılmış şekilde hesaplandığında faaliyet kârı, 2017’ye kıyasla 0.1 puan daha düşük olarak %6.5 seviyesinde gerçekleşecekti.

  • Önceki dönemde 3.806 milyon avro olan Grup faaliyet geliri 2.987 milyon avro olarak gerçekleşti.Bu düşüşün esas sebepleri Arjantin’deki krizin etkileri ve Fransa’daki erken emeklilik programıyla ilgili düzenlemeler oldu.

  • Önceki dönem 5.30 milyon avro olarak gerçeklesen net gelir, bu dönemde 3.451 milyon avro oldu. Bu daralma öncelikle Nissan’ın 1.282 milyon avro düşen katkısından kaynaklandı. Nissan’ın 2017 katkısı, tek defalık 1.021 milyon avroluk kâr ile olağandan daha yüksek olarak gerçekleşmişti.

  • Otomotiv işletme serbest nakit akışı pozitif yönde 607 milyon avro olarak gerçekleşti.

Renault CEO’su Thierry Bolloré sonuçlar hakkında şöyle konuştu: “2018’de Groupe Renault pazarın zorlu koşullarına rağmen, geleneksel performansını korumayı başardı. Ticari ve mali sonuçlar, Grubun esnekliğini ve zorlu koşullara adapte olma yetisini gösteriyor. Bu sonuçlar, net bir stratejinin hayata geçirilmesi esnasında ortaya koyulan titiz ve dikkatli çalışmayı ve bütün Grup çalışanlarının emeğini yansıtıyor.”

Boulogne-Billancourt, 14 Şubat 2019: Grup cirosu, AVTOVAZ’ a ait (%+11.5) 3.040 milyon avro da dahil olmak üzere, 57.419 (%-2.3) milyon avroya ulaştı. Kur etkisinden arındırılmış şekilde hesaplandığında Grup cirosu % 2.5 oranında yükseldi.

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu %4.4 düşüşle 51.171 milyon avro olarak gerçekleşti; bu sonuçlar AVTOVAZ hariç otomotivde iştirakler arası transferleri ve 555 milyon avroluk Satış Finansman giderlerini içeriyor.

Bu değişimin ana sebepleri -4,1 puanlık kur etkisi, düşen satış hacmi (-0.5 puan) ve ortaklara yapılan satışlar (-1.8 puan) oldu. Ortaklara yapılan satışlardaki düşüş İran piyasasının kapanması ve Avrupa pazarında dizel araç talebinin azalmasından kaynaklandı. Öte yandan, fiyat etkisi, gelişmekte olan piyasalar ve Avrupa’da artan fiyatlar sayesinde artı yönde 1.4 puan oldu. Satılan modellerin kompozisyonu -0.2 puanla hafif negatif bir etki yaptı. Daha önce belirtilen paylaştırma da dahil olmak üzere, “Diğer” etkiler (+0.8 puan), özellikle ikinci el araç pazarındaki ve yedek parçadaki iyi performans ve de geri alım taahhütlü satışlardaki azalmadan kaynaklandı.

Grubun faaliyet kâr marjı 3.612 milyon avroya yükselerek cironun %6.3’üne karşılık geldi.

AVTOVAZ hariç Otomotivde faaliyet kârı kâr marjı 545 milyon avro düşerek 2.204 milyon avro oldu. Bu rakam cironun %4.3’üne denk geliyor; aynı oran 2017’de cironun %5.1 olarak gerçekleşmişti. Satış hacmindeki daralmanın buradaki etkisi -329 milyon avro olurken, bu düşüşün sebepleri -526 milyon avro olan kurun olumsuz etkisi, -356 milyon avroluk etki ile ham madde fiyatlarındaki artış gibi pazar şartlarının olumsuz etkilerinden kaynaklandı. Bu etkenlerle baş etmek üzere, Grup, maliyet kontrol politikasını sürdürerek, Monozukuri ’den[3] kaynaklı 421 milyon avro tasarruf sağlayıp, satış fiyatı artışları ve satış portföyü/fiyat/zenginleştirmenin 261 milyon avroluk pozitif etkisini görmüştür.

AVTOVAZ’ ın faaliyet kâr marjına katkısı 204 milyon avroya yükselerek 2017’deki 55 milyon avroluk rakamı geride bıraktı. Bu sonuçlar, toparlanmakta olan pazarlarda yeni lansmanı yapılan modeller ve maliyet yönetimi aksiyonları sayesinde gerçekleşirken, şirketin sonuçlarındaki iyileşme de yeni bir döneme işaret ediyor. Ayrıca, 2018’de AVTOVAZ tek seferlik pozitif etkilerden yararlandı.

Satış Finansmanı Grubun faaliyet kârına 1.204 milyon avro katkıda bulundu. Bu rakam 2017’de 1.050 milyon avro olmuştu. Neredeyse %15 ‘i bulan bu artış, geçtiğimiz yıllardaki tatmin edici ticari performansdan kaynaklandı.

Diğer operasyonel kâr ve masraflar -625 milyon avro olarak gerçekleşti (2017 rakamı ise -48 milyon avro olmuştu). Bu sert düşüşte iki faktör rol oynadı: Arjantin krizinin etkisi 200 milyon avrodan fazla olurken, Fransa’daki erken emeklilik programıyla ilgili düzenlemelerin etkisi de 300 milyon avro oldu.

Grubun faaliyet geliri 2.987 milyon avro olarak gerçekleşti; 2017 rakamı ise 3.806 milyon avro olmuştu.

Finansal gelir -353 milyon avro olarak gerçekleşti; bu rakam 2017’de -391 milyon avro olmuştu (paraya çevrilebilir hisselerin muhasebeleştirilmesi konusundaki değişiklik dikkate alındığında). Grubun fonlama maliyetindeki iyileşme, Arjantin’deki hiper-enflasyon ile alakalı muhasebe uygulamalardan doğan 31 milyon avroluk maliyeti absorbe etmesine yardımcı oldu.

İlişkili şirketlerin katkısı, öncelikle Nissan’ın gelirlere katkısı 1.540 milyon avro oldu; 2017 rakamı ise 2.799 milyon avro olmuştu. Nissan’ın 2017’de 1.021 milyon avroluk katkısı (sürekli olmayan geliri dahil edildiğinde) tek defaya mahsus iki kalem içermekteydi: ABD’de 2017 sonunda onaylanan vergi reformundan ve şirketin ekipman üreticisi Calsonic Kansei’deki hisselerinin satışından kaynaklanan gelirler.

Güncel ve vadeli vergiler -723 milyon avroluk bir maliyet oldu.

Net gelir 451 milyon avro olarak gerçekleşirken, Grup hisselerine düşen net kâr 3.302 milyon avro oldu (bu rakam hisse başına 12.24 avroya denk gelmektedir; 2017 de bu rakam 19.23 avro olmuştu).

Otomotiv işletme serbest nakit akışı, 115 milyon avroluk AVTOVAZ dahil, işletme sermayesi gereksinimlerindeki pozitif değişim (781 milyon avro AVTOVAZ hariç) ve yatırımlardaki artış (784 milyon avroluk AVTOVAZ hariç) dikkate alındıktan sonra 607 milyon avro ile pozitif oldu.

31 Aralık 2018 itibari ile toplam stok (bağımsız networkteki stok da dahil olmak üzere) 70 günlük satışlara karşılık gelmektedir. Bu rakam 2017 Aralık sonu itibari ile 57 günlük satışlara karşılık geliyordu. Bu sert artış, 2018 dördüncü çeyrekteki düşük satışların bir sonucu oldu.

Geçen yıl hisse başına 3,55 avro olarak ödenen temettüye karşılık bu yıl hisse başına aynı temettünün ödenmesi önerisi, Yıllık Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacak.

2019 ÖNGÖRÜLERİ

2019’da, 2018’e kıyasla, hem global hem de Avrupa pazarının stabil[4] seyretmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda, Rusya’da en az %3., Brezilya’da ise en az %10 büyüme bekleniyor.

Bu beklentiler ışığında, Groupe Renault şunları amaçlamaktadır:

– Ciro artışı (sabit kapsam ve kurlarla hesaplanmış şekilde[5])

– Grup bazında %6 operasyon kârlılığına ulaşmak

– Otomotivde pozitif işletme nakit serbest akışı sağlamak

GROUPE RENAULT KONSOLİDE MALİ SONUÇLARI

Milyon Avro

2017

yayınlanan

2017

düzeltilmiş

2018 (1)

Değişim

vs düzeltilmiş

Grup cirosu

58,770

58,770

57,419

-2.3 %

Faaliyet kârı

gelirdeki yüzdesi

3,854

6.6%

3,854

6.6%

3,612

6.3%

-242

-0.3 pt

Diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri

-48

-48

-625

-577

Faaliyet gelirleri

3,806

3,806

2,987

-819

Finansal gelir (2)

-504

-391

-353

+38

         

Ortak şirketlerin katkısı

2,799

2,799

1,540

-1,259

Şirket: NISSAN

2,791

2,791

1,509

-1,282

         

Güncel ve ertelenmiş vergiler

-891

-906

-723

+183

Net gelir (2)

5,210

5,308

3,451

-1,857

Net gelir, Grup payı (2)

5,114

5,212

3,302

-1,910

Otomotiv işletme nakit serbest akışı

945

945

607

-338

(1) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle UFRS 9 “Finansal Araçlar” ve UFRS 15 “Müşteriler ile yapılan sözleşmelerden elde edilen gelir” uygulaması.

(2) 2017 yılı rakamlarına, 2018 yılında itfa edilebilir payların muhasebe işlemlerinde yapılan değişiklik nedeniyle düzeltmeler dahildir.

İlginizi Çekebilir

Türkiye Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 6 Büyüdü

Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Türk…