OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 6 6 6 7 7 5 6 3 7
Net satış(TL) 42.997.122.000,00 28.391.084.000,00 20.533.669.000,00 18.485.152.000,00 20.831.159.000,00 17.845.630.000,00 14.716.247.418,00 14.948.022.375,00 10.567.853.666,00
Net satış değişimi(%) 51.445862 38.266006 11.081959 -11.262009 16.7 21.264817 10.213309 40.570658 43.6
FVÖK(TL) 1.123.220.000,00 929.399.000,00 664.899.000,00 361.212.000,00 136.927.000,00 371.306.000,00 455.547.385,00 422.179.579,00 369.715.800,00
FVÖK Sıra 42 38 38 48 101 31 27 32 29
FVÖK değişimi(%) 24.542896 39.780478 84.074449 163.798959 -64.1 -17.26251 7.9037 18.439608 -14.3
Aktif Toplam(TL) 7.879.569.000,00 6.406.559.000,00 5.306.054.000,00 4.124.818.000,00 4.013.569.000,00 4.001.298.000,00 3.075.933.693,00 3.214.063.375,00 2.585.833.296,00
Aktif toplam sıra 33 42 40 39 32 26 34 31 31
Özkaynak(TL) 2.657.797.000,00 2.323.668.000,00 1.794.558.000,00 1.387.220.000,00 1.270.465.000,00 1.411.043.000,00 1.333.591.747,00 1.133.367.773,00 1.049.399.816,00
Özkaynak sıra 41 39 46 49 44 33 33 39 35
VÖK/Net satış(%) 1.827229 2.608393 2.331332 1.197967 0.1 1.701431 2.499641 1.369946 2.4
VÖK/Net satış sıra 262 265 249 289 396 256 277 288 289
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 14.254841 14.506992 12.53095 8.757041 3.4 9.279639 14.810052 13.135384 14.3
FVÖK/Aktif toplam sıra 203 127 142 243 372 201 112 171 129
VÖK/Özkaynak(%) 29.560422 31.869914 26.675538 15.963293 2 21.518196 27.583655 18.068257 23.7
VÖK/Özkaynak sıra 127 120 99 205 382 137 119 182 135
İhracat miktarı (TL) 6.704.529.000,00 3.429.142.000,00 2.738.659.000,00 3.195.208.000,00 5.617.580.000,00 0,00 13.587.064,00 12.622.716,00 11.018.868,00
İhracat sıra 10 13 12 12 6 328 341 338
İhracat değişimi(%) 95.516225 25.212449 -14.288553 -43.121273 64.4 7.639782 14.55547 -76.2
Çalışan sayısı 886 857 824 799 833 861 823 784 923