TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Elektronik ve telekomünikasyon
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 13 11 11 10 8 8 5 6 5
Net satış(TL) 18.139.554.000,00 16.108.594.000,00 14.522.855.000,00 13.601.623.000,00 13.189.966.000,00 12.706.142.000,00 11.940.555.000,00 10.852.470.000,00 10.568.461.000,00
Net satış değişimi(%) 12.607928 10.918921 6.772956 3.7 3.807796 6.411653 10.026151 2.7 3.663717
FVÖK(TL) 4.003.445.000,00 2.860.735.000,00 5.973.827.000,00 4.910.039.000,00 3.802.137.000,00 4.272.211.000,00 3.896.228.000,00 3.735.571.000,00 2.987.162.000,00
FVÖK Sıra 5 6 1 1 2 1 1 2 2
FVÖK değişimi(%) 39.94463 -22.764207 21.665571 31.7 -6.009165 9.649923 4.300735 20.7 -2.339539
Aktif Toplam(TL) 29.148.535.000,00 26.874.451.000,00 25.773.904.000,00 19.877.787.000,00 18.244.515.000,00 17.207.850.000,00 16.174.407.000,00 15.100.021.000,00 13.401.362.000,00
Aktif toplam sıra 7 6 4 7 7 6 5 4 5
Özkaynak(TL) 4.555.087.000,00 3.386.621.000,00 4.993.368.000,00 6.303.340.000,00 5.327.609.000,00 6.455.148.000,00 5.769.371.000,00 6.174.757.000,00 5.421.966.000,00
Özkaynak sıra 17 19 13 11 10 9 8 7 6
VÖK/Net satış(%) 8.149743 -2.461798 8.684801 18.9 12.938494 26.494289 21.850735 28.8 21.999088
VÖK/Net satış sıra 128 433 100 35 58 17 26 17 23
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 13.734635 10.644813 23.177812 24.7 20.839891 24.827105 24.088846 24.7 22.289988
FVÖK/Aktif toplam sıra 145 183 37 18 43 25 47 29 55
VÖK/Özkaynak(%) 32.454419 -11.709636 25.259124 40.9 32.032812 52.150656 45.223283 50.6 42.880479
VÖK/Özkaynak sıra 114 426 115 61 67 26 36 24 53
İhracat miktarı (TL) 639.019.000,00 509.792.000,00 555.727.000,00 522.015.000,00 532.947.000,00 463.605.000,00 461.009.000,00 228.566.000,00 193.951.000,00
İhracat sıra 91 82 68 68 61 60 66 92 78
İhracat değişimi(%) 25.348966 4.048739 6.458052 8.7 14.957129 0.563113 101.696228 17.8 -10.323288
Çalışan sayısı 34502 33224 34147 34389 34441 37524 34886 34138 34086