Anasayfa PİYASALAR FORTUNE 500 TÜRKİYE 2020 İÇİN SON BAŞVURU 15 MAYIS
PİYASALAR - 1 Mayıs 2020

FORTUNE 500 TÜRKİYE 2020 İÇİN SON BAŞVURU 15 MAYIS

2008’den bu yana hazırlanan listenin bu yıl 13’üncüsü açıklanacak. Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve daha ilk yılında referans bir çalışma olan “Fortune 500 Türkiye” araştırması, yine kendi alanında dünya lideri olan CRIF Türkiye ile birlikte hazırlanıyor. 2019 yılı bilançolarını baz alan “Fortune 500 Türkiye” listesi Temmuz ayında açıklanıyor.


Fortune 500 Araştırması’nın amacı, satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarının belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holdingler (Üretim yapan holdingler hariç) bu çalışmanın kapsamına dahil edilmiyor.
Çalışmada CRIF veri tabanının yanı sıra çok sayıda meslek kuruluşları, odalar, dernek ve birlik gibi kuruluşların bilgisine ve veri tabanına başvurulmakta, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin dışında kalan şirketlere direkt olarak ulaşılmaktadır. Çalışmanın kapsamının çok geniş ve yaygın olması nedeniyle listeye girebilecek büyüklükte olup da ulaşılamayan şirketlerin bulunması muhtemeldir. Bu nedenle, 2019 yılı sonuçları itibariyle listeye girebilecek büyüklüğe sahip olmasına rağmen 19 Nisan 2020 tarihine kadar kendisine ulaşılmamış şirketler, aşağıda belirtilmiş iletişim noktalarıyla en geç 24 Nisan 2020 tarihine kadar temasa geçmelidir.
ABD’de yayımlanan ve dünyanın en itibarlı iş dergisi olan Fortune, 1955 yılından bu yana “Fortune 500” markasıyla dünyanın en büyük şirketlerini açıklıyor. Şirketleri satış cirolarına göre sıralayan “Fortune 500” çalışması dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor, referans kabul ediliyor. “Fortune 500” içerisinde yer almak bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.

TEMEL İLKELER
“Fortune 500 Türkiye” listesi, bilgi paylaşımını kabul eden ve şeffaflığı, kurumsal yönetim ilkelerinden biri olarak benimseyen şirketlerin yer aldığı bir çalışmadır. Her şirkete aynı koşullarda ulaşılmakta, aynı bilgiler talep edilmekte ve aynı tarafsız değerlendirme yapılmaktadır. Listede yer alabilmek için “sadece satış rakamım açıklansın ama diğer bilgilerime yer verilmesin” şeklinde ya da benzer ön koşullar ileri süren şirketlere listede yer verilmiyor. Bu çalışma gönüllü katılım esasına dayandığı için, listede yer almak istemediğini yazılı olarak beyan eden şirketlere de listede yer verilmiyor. Ana hissedarı olan şirketle tam konsolide olan şirkete listede yer verilmemekte, bu durumda listeye sadece ana şirket dahil edilmektedir. Bunun amacı, satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Tam konsolidasyon nedeni ile listeye dahil edilemeyen şirketlerin listesi ayrıca açıklanmaktadır.

ŞİRKETLERDEN TALEP EDİLEN BİLGİLER
1) Özlük bilgileri
• Adres, telefon, faks, web sitesi adresi, halka açık ise Borsa İstanbul kodu
• Personel sayısı
• Sektör kodu (NACE Kodu) ve faaliyet konusunun kısa bir açıklaması
• Üst düzey yönetici bilgileri: İsim, konum ve elektronik posta
2) 2019 ve 2018 yılı bilanço ve gelir tabloları
• Halka açık şirketlerle, kendi isteği ile bağımsız denetimden geçmiş şirketlerde, finansal tablolar ve dipnotları ile birlikte bağımsız denetim raporu.
• Mevzuat veya konumu gereği konsolide finansal tablo hazırlamak durumunda olan şirketlerde, dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu.
• Diğer tüm şirketlerde, vergi dairelerine ibraz olunan konsolide olmayan finansal tablolar.
• Şirketlerin bağımsız denetimden geçmemiş, kendi hazırladıkları konsolide veya kombine finansal tablolar
bu çalışma için kabul edilmemektedir.
• Aynı ortaklık yapısında üretici-satıcı şirket ilişkisi içinde olan iki şirketten sadece yüksek satış hacmine sahip olan şirket listeye dahil edilmektedir.
• Hesap dönemi 31 Aralık’ta sona ermeyen özel hesap dönemi olan şirketler de listeye en son mali yılsonu verileri itibariyle dahil edilmektedir.
• Ulaştırılan finansal tablolar TL cinsinden hazırlanmış olmalıdır. Diğer para birimleri cinsinden hazırlanmış finansal tablolar doğru bir karşılaştırma bazını yok edeceği için kabul edilmeyecektir.
3) 2019 ve 2018 yıllarına ait ihracat rakamı (TL cinsinden)
Bağımsız denetim raporu olan şirketlerde yer alması halinde dipnotlardaki ihracat rakamı esas alınacaktır.

TEMEL TANIMLAR
Net satışlar: “Fortune 500 Türkiye” listesi şirketlerin 2019 yılı net satışlarının büyüklüğüne göre hazırlanacaktır. Net satışlar, yıl içinde ana faaliyetlerle ilgili elde edilmiş hizmet ve diğer gelirleri de kapsamaktadır. Taahhüt işleri ile ilgili şirketlerin net satışları hesaplanırken şu yaklaşım benimsenmektedir:
Net satışlar = Net satışlar (t) + [Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri (t) – Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri (t-1)]
Net satışlardaki değişim bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini ifade eder.
Faiz vergi öncesi kâr: Faiz vergi öncesi kâr (FVÖK), gelir tablosundaki vergi öncesi kâr (VÖK) rakamına o yıl ödenen toplam finansman giderlerinin eklenmesi sonucu bulunan rakamı ifade etmektedir. FVÖK değişimi, bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini gösterir. Her iki yıl FVÖK rakamı negatif ise veya önceki yıl negatif (zarar) cari yıl pozitif (kâr) ise değişim yüzdeleri hesaplanmamaktadır. Buna göre bu hesaplamada şu yaklaşım benimsenmiştir:

2018 2019
Kâr Kâr artış veya azalış hesaplanmıştır
Zarar Zarar artış veya azalış hesaplanmamıştır
Kâr Zarar azalış hesaplanmıştır
Zarar Kâr artış hesaplanmamıştır

İhracat: İhracat, Türkiye’de üretilip yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışını ifade etmektedir. Ancak uluslararası faaliyetleri olan ve finansal tablolarını konsolide bazlı üreten bazı şirketlerde ihracat, Türkiye dışında üretilip satılan mal ve hizmetlerin gelirini de kapsamaktadır. Bu durumda bağımsız denetçi raporundaki açıklama esas alınmaktadır.

Piyasa değeri: Piyasa değeri, şirketin bir hisse senedinin işlem günü itibari ile kapanış fiyatı ile ödenmiş sermaye tutarının çarpılması sonucunda bulunmaktadır.
Piyasa değeri = Yılın son işlem günü itibari ile bir hissenin kapanış fiyatı x Ödenmiş sermaye

Hisse başına kâr: Şirketin net dönem kârı/zararının ödenmiş sermaye tutarına bölünmesi ile bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile, 1 TL nominal değerli hisse senedi başına elde edilmiş olan kâr/zarar rakamını göstermektedir.
Hisse başına kâr = Net dönem kârı-zararı / Ödenmiş sermaye

Yatırımcı kârlılığı: Şirketin; ilgili yılda, yatırımcısına sağladığı temettü verimi ile sermaye kazancının toplamından oluşmaktadır. Temettü verimi, net temettü rakamının piyasa değerine bölünmesi ile sermaye kazancı ise firmanın bir önceki yıla göre piyasa değerinde oluşan değişimden hesaplanmaktadır. Temettü verimi ve sermaye kazancı hesaplanırken, yatırımcının menkul kıymeti bir önceki yılın kapanış fiyatı ile aldığı varsayılmaktadır.
Temettü verimi = Net temettü / Piyasa değeri
Sermaye kazancı = (Piyasa değeri (t) / Piyasa değeri (t-1) ) – 1
Yatırımcı kârlılığı = Temettü verimi + Sermaye kazancı

Çalışan sayısı: Bu bilgi temel olarak şirketlerden temin edilmektedir. Borsa şirketlerinde ise bu veri finansal tablo dipnotlarından çıkarılmakta, olmaması durumunda şirkete ait web sitesinden veya bizzat şirketin kendisinden temin edilmektedir. Geçici işçiler çalışan sayısı içinde ifade ediliyor.

Medyan: Bir dizindeki yer alan tüm değerleri tam ortadan ikiye bölen değerdir. Listede yer alan 500 şirketin değerlerinin medyanı alınmaktadır. Borsa İstanbul’ da işlem gören şirketlerde ise piyasa değeri, yatırımcı kârlılığı ve hisse başına kâr değerlerinin medyanı kote olan tüm şirketlerin medyanı olarak hesaplanıyor.

Sektör kodları: Listede yer alan şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdikleri kendilerinin belirleyeceği NACE kodları ile gruplandırılacaktır. Her şirkete tek bir sektör kodu verilmesi zorunluluğu nedeniyle, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ağırlıklı faaliyet konularına göre kod verilmelidir. Listede yer alan sektör kodlaması, CRIF Türkiye uzmanları tarafından ayrıca kontrol edilecektir.

Tarih çizelgesi: Firma bilgilerinin CRIF Türkiye’ye en son ulaştırma tarihi 15 Mayıs 2020’dir. Bu tarihten sonra iletilmiş olan bilgiler maalesef sıralamada dikkate alınmayacaktır.

Saygılarımızla

Kerem Araç
CRIF Enformasyon Derecelendirme ve Dan. Hiz. A.Ş.
Genel Müdür

Ersan Taylan Çıplak
Fortune 500 Editörü

Veri paylaşımı ve iletişim:
Asude Diren Burçak
Risk Yönetim Çözümleri Koordinatörü
Tel: (0212) 258 72 72 (0212) 365 40 00

CRIF Türkiye
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:18
Maslak İstanbul
E-mail: asude.diren@crif.com

İlginizi Çekebilir

Planet, 3C Payment’i Satın Aldı

Dijital Tax Free, Ödeme Sistemleri, İstihbarat ve Danışmanlık hizmetlerini tek çatı altınd…