Anasayfa FORTUNE DİJİTAL E-fatura arşiv dijitalleşmeyi kolaylaştırıyor
FORTUNE DİJİTAL - 19 Ekim 2017

E-fatura arşiv dijitalleşmeyi kolaylaştırıyor

GİB her yıl kademeli olarak zorunlu hale getirdiği uygulamalarla özellikle KOBİ’leri dijital işe hazırlıyor.

Şirketlerin iş süreçleri ve devlet ile olan ilişkilerinin dijital ortama taşınması anlamına gelen e-dönüşüm projelerinin en kapsamlısı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-fatura, e-defter, e-arşiv ve etrafındaki projeleri oldu. Bu uygulama ve tebliğ ile dijital dönüşüm sadece büyük ve bazı orta ölçekli şirketlerin gündemi olmaktan çıkıp KOBİ’lere hatta birkaç çalışanı olan küçük işletmelere dahi inmesini zorunlu kıldı.

E-fatura, e-defter, e-arşiv, e-imza, e-mutabakat, e-bordro, kayıtlı e-posta uygulamalarını kapsayan e-dönüşüm süreci her yıl yeni düzenlemelerle kademeli olarak şirketlerin geçişine izin veriyor. Vergi mükellefleri, dolayısıyla tüm şirketler e-fatura, e-defter, e-arşiv vb. uygulamalarıyla muhasebe, yevmiye ve kebir defterlerini artık elektronik ortamda oluşturup saklıyor ve onaylatıyor. İş dünyası bu uygulamalara kademeli olarak zorunlu geçiş işlemlerini yapıyor. Tüm bu işlemlerin de e-arşiv sistemlerinde tutulması ve saklanması zorunluluğu bulunuyor. E-arşiv fatura uygulamalarında şu andaki  kayıtlı kullanıcı sayısı 8 bin 370 adet oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2017 ikinci çeyrek pazar verilerine göre ise, 2 milyon 494 bin elektronik imza ve 458 bin 726 mobil imza olmak üzere toplam 2 milyon 952 bin elektronik sertifika oluşturuldu. Bu alandaki son gelişme olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, e-arşiv fatura uygulaması ile ilgili taslak bir tebliğ yayımladı. Tebliğe göre, internet üzerinden satış yapan ve cirosu 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan mükelleflerin, e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olmadan e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu olacak. İnternet üzerinden satış yapan, cirosu da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler ise e-Fatura ile birlikte e-arşiv fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeye devam edecek. E-dönüşüm yeni uygulama ve düzenlemelerle şirketlerin gündeminde olmaya gelecekte de devam edecek.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş:
E-DÖNÜŞÜM KOBİ’LERİ DİJİTALLEŞTİRİYOR 

Türkiye’nin 2. büyük e-fatura entegratörü şirketi olan Mikro Yazılım, her ölçekteki şirket için uçtan uca e-dönüşüm hizmetleri sağlıyor. Özellikle KOBİ’ler için cazip olan çözümler onların kurumsallaşmasını sağlıyor; verimliliğini artırıyor; yasal mevzuata uyumlu olmasının yanı sıra tüm iş süreçlerinin de dijitalleşmesini sağlıyor. Alpaslan Tomuş ile kamudaki e-dönüşüm uygulamalarında gelinen noktayı ve özellikle KOBİ’ler için e-dönüşümün önemini konuştuk: 

Devletin e-dönüşüm politikasında iş dünyasının dijital dönüşümü nasıl yer buluyor?
Türkiye’de birçok şirket, teknolojideki gelişmelere ve regülasyonlardaki değişikliklere uyum sağlayarak bir dijital dönüşüm süreci yaşıyor. E-fatura, e-defter, e-arşiv, e-imza, e-mutabakat, e-bordro ve KEP uygulamalarını kapsayan e-Dönüşüm sürecinin iş hayatındaki entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkileri var. Kamu ve özel sektör arasında karşılıklı bir fayda mekanizmasının oluştuğuna şahit oluyoruz. 

Kamunun  e-Dönüşüm çerçevesinde uyguladığı politikalar ile kurumlarda gerçekleşen e-Dönüşüm sürecinin bütünleşmesi, günümüzde verimlilik artışının temelini oluşturuyor. Kamunun e-Dönüşümleri, seviye ve kapsamda artış eğilimi gösteriyor. Mevcutta e-fatura, e-defter ve e-arşiv süreçleri; e-mutabakat, e-bordro, e-irsaliye ve KEP gibi uygulamalarla devam ediyor. Diğer bir açıdan bakıldığında, Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin kurumsal yazılım kullanma oranları çok düşük, yüzde 23 civarında. E-Dönüşümün hızlanması ve en sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi açısından KOBİ’lerde kurumsal yazılım kullanım oranlarının da yükselmeye devam etmesi ve KOBİ’lerin dijital dünyanın avantajlarından yararlandırılması gerekiyor. Mikro Yazılım olarak, KOBİ’lerin bu yazılımları tercih etmeleri ve sağlıklı büyümelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli adımlar atıyoruz. Bu adımların altındaki katma değerli hizmetlerimizi de “Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası” başlığı altında toplamış durumdayız. 

Kamudan iş dünyasına e-dönüşüm sürecini kapsayan e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamaları 2017 yılının başından bu yana nasıl bir gelişme gösterdi?
En önemli gelişme, mal ihracatı yapan şirketlerin ve yolcu beraberi eşya ihracatı yapanların da 2017 yılı ile birlikte e-faturaya geçiş yapmasının zorunlu hale getirilmesi diyebiliriz. İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyen şirketlerin, e-fatura sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor. Yeni durumda mükellefler, düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgisini “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak belirtiyorlar. Böylelikle düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sisteminde gözüküyor. Önümüzdeki dönemde gündemde olan diğer konular da e-irsaliye, e-müstahsil ve e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş. Mikro Yazılım, e-Mikro hizmetleri olarak bütün bu senaryolara hazırız. Sektörün ve şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve bu ürünler ile bütünleşmiş katma değerli servisleri uygulamaya koymayı planlıyoruz. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 

Şirketler dijital dönüşüm yatırımında hangi noktada, eğilimler, beklentiler, sorunlar ve çözüm yolları neler?
Her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli şirketin e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırdığı bu dönemde büyüme 2017 ve 2018’de de artarak devam edecek. Bu şirketler, kağıt, işçilik, postalama ve depolama gibi maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken; iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlama yönlerinden e-Dönüşüm sürecinden getiri sağlayacaklar. Yakın gelecekte tüm şirketler için e-faturaya geçişin, zorunluluğun ötesinde bilinçli bir tercih haline gelmesi muhtemel gözüküyor. O nedenle sisteme erken girilerek bir alışkanlık kazanmanın yararlı olduğu görüşündeyiz. E-Dönüşüm süreciyle pek çok hizmet daha kolay ve hızlı verilebiliyor, iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkileri görülüyor. Diğer taraftan özellikle e-faturanın önündeki en büyük engel, aslında şirketlerin e-fatura hakkındaki önyargıları. Örneklemek gerekirse, başvuru sürecinin zor olduğu, mali mührü almanın hem pahalı hem de uzun soluklu bir süreç olduğu düşünülüyor. Oysa ofisinizden çıkmadan ve devlet dairesine gitmeden kolaylıkla bu işlemleri yapabilirsiniz. Düşünüldüğünün aksine, şahıs şirketleri de daha düşük mali mühür fiyatı ile e-fatura kullanabilirler. Şirket, e-fatura zorunluluk kriterlerine uymuyorsa, geçmesine gerek yok gibi düşünülüyor. Oysa, e-faturaya geçiş zorunluluğu olmayan şirketler de e-arşiv ve e-fatura sistemine geçiş yapabilirler. Türkiye dijitalleşiyor, gelişen teknolojiler şirketleri daha verimli kılıyor. Fatura maliyetlerinizi düşürmek, işleri dijitalleştirmek ve son ana kalıp aksaklıklar yaşamamak için e-faturaya geçiş yapmak, şirketin büyümesi ve teknoloji ile paralel gitmesi açısından çok önem taşıyor. Ayrıca; bu sayede gönderme, saklama ve çalışan masraflarından tasarruf edilebiliyor. 
Kimi zaman müşterilerimizde de şu söylemle karşılaşıyoruz: ‘e-fatura kullanmayan müşterilerimle sorun yaşarım, müşterim e-fatura kabul etmiyor ve müşterim T.C. kimlik numarası vermek istemiyor’. Öncelikle; e-faturaya geçiş yapmamış olan müşterilerinize e-arşiv faturası gönderebilirsiniz. Müşterinizin de e-fatura kabul etmemesi mümkün değil. E-fatura, Maliye Bakanlığı onaylı bir faturadır ve hem siz hem de müşteriniz için işlevsel olarak normal faturadan farklı değildir. Önemli olan alışkanlıklardan kurtulmaya çalışmaktır. E-Dönüşümün hayatımıza kolaylıklar ve tasarruf getirdiği kaçınılmaz. Başlangıç yapılması ve hızla gelişen dünyaya uyum sağlamak gerekiyor.

Dijital dönüşüm kapsamında devletin mevcut ve gelecekteki yasal düzenleme adımları ne olacak? e-Dönüşüm şirketlerin satış ve tedarik zincirinin tasarım ve yönetilmesinde kullanılabilecek en önemli araçlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte satış ve tedarik zincirlerindeki iş ve işlem sürelerinin kısaltılması, hızlandırılması ve yakın gelecekte e-irsaliye gibi belgeler ile e-ödeme gibi süreçlerin de eklenip yaygınlaşması, hem şirketler hem de şirketin kendi içerisinde büyük bir sinerji oluşturacaktır.

KOBİ’lerin e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamalarına sorunsuz ve kolayca geçişleri için önerileriniz neler? Mikro Yazılım’ın e-Dönüşüm süreçlerine yönelik çözümleri, e-Mikro adını verdiğimiz çözümlerimizdir. Bu çözümler, e-Devlet uygulamalarının başlamasıyla hayatımıza girdi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en büyük 2. e-fatura Entegratörü şirketiyiz. Müşterilerimize bu alanda uygun maliyetli, esnek ve herhangi bir ara entegrasyona gerek bırakmadan, doğrudan kendilerinin kullandıkları Mikro Yazılım ticari yazılımları üzerinden farklı ve kolay kullanımlı bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’deki 8 KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) tedarikçi şirketinden biriyiz. KEP, kurumların yazışmalarının hukuki delil sıfatıyla değerlendirilmesine olanak veren, gönderici ve alıcının gerçek kişi olduklarını kanıtlayan bir altyapı. Bu konuda hizmet veren tek kurumsal yazılım şirketiyiz. Bu hizmetimizi kullanan müşterilerimizin gönderdikleri fatura, bordro vb. değerli evrakların akıbetleri tarafımızdan güvence altına alınıyor. Ayrıca pek çok operasyonel ve legal maliyetten de tasarruf etmelerine neden oluyor. Bu hizmet, sunduğumuz yazılımlar içerisinden verildiğinden müşterilerimize inanılmaz konforlu ve güvenli bir ortam sunulmuş oluyor. Mikro Yazılım, Türkiye’nin en büyük 2. e-fatura entegratörü şirketi konumunda. Bu kapsamda e-Devlet uyumlu e-Mikro çözümlerimiz şunlar: e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-bordro, e-mutabakat, Mikro KEP. Mikro Yazılım müşterileri, www.emikro.com.tr web sitesi üzerinden Mikro Yazılım’ın e-Devlet uyumlu hizmetlerinden yararlanabilirler. Mikro Yazılım, bu alanda müşterilerine uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunmaktadır. Mikro Yazılım kullanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak yararlanabilmektedirler. e-Mikro hizmetleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettirdiği gibi, işlemlerini en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

 

İlginizi Çekebilir

Büyük Şirketlerde Seyahat Yasağı

Koronavirüs paniği iş dünyasını da etkilerken, küresel çaptaki şirketler personelinin yaba…