Anasayfa Köşe Yazıları Değerli Konut Vergisinde Son Durum
Köşe Yazıları - Leon Coşkun - 31 Mart 2020

Değerli Konut Vergisinde Son Durum

İlk kanunlaştığı şekli ile uygulanması zor olan Değerli Konut Vergisi 7221 Sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerle çok daha anlaşılır bir hale getirilmiş ve bir çok konu açıklığa kavuşmuştur.

DEĞERLI FORTUNE OKUYUCULARIM, bu yazımda kamuoyunda tartışma yaratan Değerli Konut Vergisi düzenlemesinin son durumu hakkındaki değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. İlk yapılan düzenleme çerçevesinde taşınmaz değerlerinin gerçek değerinin çok üzerinde değerlenmiş olması ve düzenlemenin hukuki dayanaklarının yeterince sağlam olmaması, Değerli Konut Vergisi ile ilgili tartışma ve itirazların fitilini ateşlemiş, birçok mükellef itirazda bulunarak dava açma yoluna gitmiştir. Ancak dava sürecinde de, ilgili düzenlemenin hukuk sistemimiz ile çelişen hususlar içermesi sebebiyle kaotik bir ortam oluşmuştur. Nihayetinde 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Değerli Konut Vergisinde değişiklikler yapılarak kanun bir nevi uygulanabilir hale getirilmiştir.

Yeni düzenlemede taşınmazın değerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenmesi yerine Emlak Vergisi değeri baz alınmıştır. Ayrıca vergi değeri beş milyon TL altındaki mesken nitelikli konutlar verginin kapsamı dışında tutulmuştur.

Yine Türkiye sınırları içinde değeri ne olursa olsun mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, verginin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazları Değerli Konut Vergisinden muaf tutulmuştur (intifa hakkına sahip olunması hali dahil). Ayrıca daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerlerin uygulanmayacağı, dolayısıyla

2020 yılı için herhangi bir beyanname verilmeyeceği konusunda da düzenleme yapılmıştır.
Öte yandan, paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değerinin esas alınması uygulanmasına yeni düzenlemede de devam edilmiştir. Ancak paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyet ile tek bir taşınmaza paylı sahip olunması halinde tek taşınmaz muafiyeti burada da geçerli olacaktır.

Değerli Konut Vergisinin mükellefi mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler olacaktır. Verginin oranı ise belirlenen bir tarifeye göre ödenecektir. Buna göre mesken nitelikli taşınmazlardan vergi değeri 5.000.001 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) binde 3, vergi değeri 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar ilk 2.500.000 TL için binde 3, aşan kısmı için binde 6, vergi değeri 10.000.001 TL’dan fazla olanlar ilk 2.500.000 TL için binde 3, ikinci 2.500.000 TL için binde 6, aşan kısım için ise binde 10 oranlarında vergi ödeyecektir. Mükellefiyet ise taşınmazın Emlak Vergisine esas değerinin 5.000.000 TL’nı aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacak olup, ilk beyanname 2021 yılının Şubat ayında verilecek ve aynı yıl Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Yeni düzenleme, hem idare, hem mükellef, hem de yargıda yaşanacak kargaşayı ortadan kaldırmış ve kanun uygulanabilir hale gelmiştir.

İlginizi Çekebilir

TikTok ve Oracle İşbirliğine Çin’den Yeşil Işık

Bloomberg’in haberine göre TikTok’un sahibi ByteDance Ltd.’ye Oracle Cor…