Anasayfa Güncel Haberler 2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarlarının En Geç Kasım 2019 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir
Güncel Haberler - 2 Aralık 2019

2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarlarının En Geç Kasım 2019 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

KDV Kanunu’nun 29. maddesinde indirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan KDV iadesi alacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ile ilgili açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılmıştır. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının oluştuğu yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.  Tebliğin “III/B.3.3 – Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünde yapılan açıklamaya göre, iade talebi, en erken, izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılabilecektir. Kasım döneminden sonraki diğer dönemlerde söz konusu KDV iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Buna göre, 2018 yılında indirimli orana tabi teslimlerden doğan iadelerin, 2019 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinin verileceği en son tarih olan 26.12.2019 tarihinde talep edilmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir

Planet, 3C Payment’i Satın Aldı

Dijital Tax Free, Ödeme Sistemleri, İstihbarat ve Danışmanlık hizmetlerini tek çatı altınd…