Anasayfa GÜNDEM Kanunlar çerçevesinde kentsel dönüşüm süreci
GÜNDEM - 31 Mayıs 2017

Kanunlar çerçevesinde kentsel dönüşüm süreci

Avukat Cevahir Cem Yarım kanunlar çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini baştan sona anlattı.

Avukat Cevahir Cem Yarım, kentsel dönüşüm kanunuyla ilgili merak edilen konuları anlattı. Riskli yapı tespitine itiraz süresinin 15 gün, tahliyeiçin erilen sürenin de 60 gün olduğunu belirten Avukat Yarım, “Yıkımdan sonra uygulamada yapı maliklerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi yapıldığı görülmektedir” dedi.
 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun detaylarına inen Avukat Yarım, kentsel dönüşüm sürecini başından sonuna anlattı.
 
Riskli alan başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılır
Riskli alan tespitinin nasıl yapılacağını anlatan Avukat Cevahir Cem Yarım,  “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  2. maddesine göre, ‘Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan’ olarak belirtilmiştir. Riskli alan tespitini Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre Bakanlar Kurulu yapmaktadır. Riskli alanın tespiti için başvuruyu ise Çevre ve Şehircilik Bakanı yapmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu başvuruyu Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin görüşünü alarak yapmaktadır. Taşınmaz malikleri de idareye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapabilecektir. İdareye yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmektedir.”
 
Riskli yapı tespitine itiraz süresi 15 gün
Avukat Cevahir Cem Yarım,  “Riskli yapı tespitine itiraz, tapu idaresi tarafından yapılacak tebligattan itibaren 15 gündür. İtiraz, teknik heyetçe incelenir. İtiraz kabul edilirse, riskli yapı tespit raporu geçersiz olur. Kentsel dönüşüme tabi olacak taşınmazların tespit sürecinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’nun 2. Maddesinde yer alan tanımlar, yapı maliklerinin haklarını bilmesi bakımından önem arz etmektedir.”
 
Tahliye süresi 60 gün
Riskli yapıların yıkım sürecine itiraz edilmemesi durumunda 60 gün tahliye süresi verileeğini belirte Avukat Cevahir Cem Yarım, “Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine geçilir. Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliğin 8/2-a maddesine göre, idarece 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir. Aynı maddede söz konusu riskli yapılar malikler tarafından verilen süre içerisinde yıktırılmamış ise yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilir. Bu süre içerisinde de yıkım gerçekleştirilmezse idarece yıkım gerçekleştirilir. Yıkım, yapı maliklerince gerçekleştirilecek olursa yıkım masraflarına yapı malikleri; idare tarafından gerçekleştirilirse idare, bu masrafları yapı maliklerinden talep edilir. Yıkımdan sonra uygulamada yapı maliklerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi yapıldığı görülmektedir.”
 
Bina güçlendirme kararı için 5/4 çoğunluk aranır
Bina güçlendirme kararı için binada oturanların rızası ya da bu yönde mahkeme kararı olması gerektğini söyleyen Avukat Cevahir Cem Yarım, “Kat Mülkiyeti Kanunu 19/2 maddesine göre, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça onarım, boya ve badana gibi işlemler yapılamaz. Mahkeme tarafından güçlendirme yapılması gerektiği tespit edilmiş ise bina sakinlerinden izin alınmasına gerek yoktur. Ayrıca riskli yapının yıktırılması için verilen süre içerisinde, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı kapsamında ruhsat alınması da gerekmektedir.”

İlginizi Çekebilir

Borsada 15 Ayın En Büyük Yabancı Çıkışı

Borsa İstanbul’da yabancıların hisse senetlerini satıp çıkması uluslararası basının …