Anasayfa İŞ DÜNYASI EN Etkin 50 CFO listesi Fortune Nisan sayısında
İŞ DÜNYASI - 2 Nisan 2019

EN Etkin 50 CFO listesi Fortune Nisan sayısında

Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi, CFO’ların üstlendikleri rolü ve içinde bulundukları ortamı önemli ölçüde etkiliyor. Bu değişikliklerle beraber CFO’ların rol ve sorumluluklarının kapsamı da genişliyor. Özellikle siber güvenlik ve risk planlamasında CFO’ların gündemi her zamankinden daha yoğun

CFO’lar, gelecekte artan karmaşıklığa uyum sağlayıp, şirketlerini başarıya götürecek niteliklere ve becerilere daha fazla odaklanacakları bir döneme doğru yol alıyor.

2018 yılında hazırlanan “Fortune Most Chief Financial Officers Expect a Recession by 2020 Araştırması’na göre, ABD’deki CFO’ların yüzde 82’si 2020 yılında başlayacak ekonomik resesyondan duydukları endişeyi dile getiriyor. Küresel çaplı ankete katılan Kanada’daki CFO’ların yüzde 86’sı, Avrupa’dakilerin yüzde 67’si, Asya’dakilerin yüzde 54’ü, Latin Amerika’dakilerin yüzde 42’si ve Afrika’daki CFO’ların yüzde 97’si 2019 sonu itibariyle ekonomideki dengelerin değişeceği ve ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalınacağını düşünüyor.
Araştırmanın bir diğer sonucu da CFO’ların ekipleriyle birlikte kurduğu ve kuracağı dengeye işaret ediyor. CFO’ların yüzde 47’si, ekiplerinin gelecekteki stratejik öncelikleri karşılayacak yetkinliklere sahip olmamasından kaygı duyuyor. Yüzde 56’sı da finans ofisinin kontrol, uyumluluk ve maliyet gibi geleneksel görevleri üzerine zaman harcamaktan dolayı daha katma değerli aktivitelere gereken önemi vermediğini vurguluyor. Türkiye için bu değerler çok da  farklı değil. CFO’ların yüzde 66’sı, öncelikli hedeflere ulaşmak için gereken yetkinliklerin uluslararası deneyimler ve etkileşimlerle geliştirilebileceğini düşünüyor.
Türkiye’de hissedilen bir diğer baskı da CFO’ların üzerindeki operasyonel sorumlulukların artması. CFO’ların yüzde 63’ü, artan operasyonel yükten dolayı stratejik önceliklere CFO’ların odaklanamadıklarını düşünüyor. Dünya ortalamasında CFO’ların ise sadece yüzde 51’i böyle bir sorundan bahsediyor. CFO’lar bu baskılara değişik şekillerde tepki veriyor. Kendilerinin ve kurumlarının göğüs gerdiği zorluklara ek olarak sektör, coğrafya ve kişisel özelliklerine göre CFO’ların görevleri de öncelikleri değişiklik gösteriyor. CEO, yönetim kurulu ve diğer paydaşların CFO’dan beklentileri de bu değişikliklerden etkilenerek CFO’ları başarılı kılan etmenleri daha önemli hale getiriyor.
Bu sene gerçekleşecek CFO Summit 2019’da da CFO’ları başarılı kılan ve onları şirketlerin en önemli noktalarına taşıyan stratejileri ve sürdürülebilirlik konuları detaylarıyla ele alınacak. Önemli konuşmacılar ve zengin içerikli paneller iş dünyasının karşılaştığı konulara önemli ölçüde kılavuzluk yapacak. 
Konuyla ilgili olarak Data Expert Kurucu Ortağı Yasin Altunkaya, bu sene gerçekleşecek CFO Summit 2019 ve En Etkin 50 CFO listesi hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Geleneksel hale gelen ‘En Etkin 50 CFO’ listesinin dördüncüsü, geride bıraktığımız zorlu 2018 yılında etkili ve verimli risk yönetiminde CFO fonksiyonunun rolüne dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Hâlihazırda CEO’ların sağ kolları olarak çalışan CFO’ların geçtiğimiz üç yıllık periyotta ekonomik belirsizlikten dolayı stratejik sorumlulukları arttı. 2018 yılında CFO transferlerinde beklediğimiz gibi yüzde 25 artış oldu, 2019 yılında da benzer koşullar sebebiyle özellikle GM-CEO koltuğunda CFO kökenli insanların daha fazla yer alacağını öngörüyoruz.”
Son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO’ların yaklaşık yüzde 10’unun terfi almış olmasını araştırmanın ne kadar doğru bir noktaya ışık tuttuğunun göstergesi olarak yorumlayan Altunkaya, DataExpert’in bu sene CFO Summit’te odağına aldığı konuları sıralarken “Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması” başlığına dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Belirsizlik ortamında, iş yapmaktan çok, kiminle, nasıl, hangi vadede iş yaptığınız daha da ön plana çıkıyor, yani özetle zorlu dönemlerde başarılı şekilde şirketlerini yönlendiren, risk yönetimini iyi yapan CFO’ların organizasyonları kazanacak” diyor.
Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit’te “Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması” panelini yönetecek olan STFA Yatırım Holding YK Başkanı ve Global Yatırım Holding YK Üyesi Adnan Nas ise CFO Summit ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Birkaç yıl içinde büyük ilgi toplayarak markalaşan bu Zirve’nin önemi ve cazibesi, işletmelerdeki en eski ve hayati profesyonel işleve ve pozisyona odaklanarak, katılımcılara işletmeyi çevreleyen bütün ekosistemi irdeleme ve değerlendirme fırsatı vermesinden kaynaklanıyor.Üstelik birbirine çok yakın bilgi düzeyindeki oldukça homojen ve seçkin bir profesyonel yönetici kitlesi, bunu sadece konuşmacıları aktif şekilde dinleyerek değil, diğer şirketlerdeki meslektaşlarıyla tanışıp konuşarak, tartışarak yapmak gibi eşsiz bir fırsata sahip oluyorlar.”
Nas, 50 kişilik ödül konusunda ise şu bilgileri paylaşıyor: “Oldukça geniş bir listeden titiz bir incelemeyle iki aşamada daraltılarak liste oluşturuluyor. Tıpkı ilk 500 büyük firma ve ilk 100 vergi mükellefinde olduğu gibi çok sayıda şirket her yıl bu listeye de giriyor.”
Nas, Türk ekonomisinde dönüşüm ve teknolojik gelişmenin yavaşlığıyla ilintili olan bu durumu, yeni şirketlerin sayısının sınırlı olmasıyla açıklıyor. Ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalar, yapısal kırılganlıklarla birlikte şirketlerde büyüme, kârlılık ve risk yönetimi açısından çok hassas bir finans yönetimini zorunlu kılıyor. açıklamasını yaparken de şu detayı veriyor: “Koşulların zorlamasıyla dışa açılan ve küreselleşen şirket sayısının artması, artık sadece geçmiş rakamlara ve mali kontrole değil, geleceğe ve stratejik planlamaya odaklanan bir CFO profilini zorunlu kılıyor. Ölçek büyümesi, ortak sayısının artması, yabancı sermaye ve halka açılma süreçleri de gelecekte CFO’ların geleneksel işlevlerinin yani aktif pasif yönetimi, maliyet kontrolü, finansman temini ve vergi planlamasının dışında şirket değerine ve risk yönetimine de odaklanan bir ekonomi danışmanı gibi davranmaları, yönetim kuruluna ve CEO’ya karar alternatifleri hazırlaması gerekeceğini gösteriyor.”
CFO Summit 2019 ile ilgili Fortune Türkiye ile görüşlerini paylaşan bir diğer isim de EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları. CFO Summit’te yer alan “Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme Paneli”nde ele alınacak konularla ilgili olarak şu detayları veriyor: “Bu sene gerçekleştireceğimiz panelde, firmaların yeniden yapılandırma ihtiyaçları, yeniden yapılandırmalar ile şirketlerin nasıl katma değer yaratacağı ve olası avantajların değerlendirilmesi, yeniden yapılandırmalara bankaların yaklaşımı ve yasal mevzuattaki gelişmeler üzerinde konuşmayı hedefliyoruz.”
Canoğulları, Türkiye’nin makroekonomik gelişmeler ve uluslararası kurumların kısa, uzun vadeli küresel beklentileri dikkate alındığında hassas bir dönemden geçtiğini söylüyor. Böyle hassas bir dönemde bilançoların çok iyi yönetilmesi gerektiğine ve bu kapsamda, CFO’lara ve finans alanındaki tüm yöneticilere çok büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Maliyet yönetimi ve maliyet iyileştirmesi gibi çalışmalar yapılarak bilançodaki olumsuz etkilerin minimize edilmesi, kur ve faiz dalgalanmaların etkisini bertaraf etmek adına türev ürünler gibi çeşitli finansal enstrümanların kullanılması, finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle yapılacak her türlü borçlanma ve yatırım konusunda çok daha kapsamlı ve hassas çalışmalar yapılması gerekiyor.”
Bu sene gerçekleşecek CFO Summit 2019’da genel olarak; “Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO’nun Önemi, Değişen Finans Yönetiminde CFO’nun Rolü, Dijitalleşme ve Güven, Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm, Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik, Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme ve Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme” konuları ele alınacak.
2019 yılının sürdürülebilir başarılarıyla dikkat çeken En Etkin 50 CFO’su Fortune Nisan sayısında. Fortune Türkiye Nisan sayısı tüm bayilerde..

İlginizi Çekebilir

ABD’de Endeksler Yükselişle Açıldı

New York borsası, yükselişle açıldı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışl…