TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 108 123 84 52 37 42 38 40 42
Net satış(TL) 2.234.346.653,45 1.577.380.831,47 1.828.218.334,58 2.482.372.036,00 2.711.266.670,00 2.400.623.841,00 2.374.529.719,00 1.869.886.818,00 1.186.888.351,30
Net satış değişimi(%) 41.649157 -13.720325 -26.351961 -8.4 12.940088 1.098917 26.987885 57.5 -15.13779
FVÖK(TL) 1.545.111.927,12 3.642.949.157,97 995.449.632,70 872.583.369,00 1.650.077.291,00 1.471.358.316,00 1.793.052.622,00 1.297.592.357,00 423.515.046,53
FVÖK Sıra 23 4 18 16 7 6 6 5 16
FVÖK değişimi(%) -57.586234 265.960169 14.080748 -46.6 12.14653 -17.941153 38.183044 206.4 -76.105357
Aktif Toplam(TL) 23.636.576.978,41 21.529.212.107,90 14.665.132.263,64 10.981.613.631,00 8.467.400.781,00 7.906.281.290,00 6.966.634.387,00 5.932.393.139,00 5.037.499.503,60
Aktif toplam sıra 10 11 11 13 12 14 13 14 15
Özkaynak(TL) 13.288.057.481,91 12.008.797.640,04 8.752.344.791,82 8.075.680.647,00 7.685.832.088,00 6.918.211.304,00 6.118.457.974,00 4.675.543.238,00 4.300.378.914,16
Özkaynak sıra 9 9 10 10 8 7 7 8 7
VÖK/Net satış(%) 50.441312 211.529627 44.993534 33.8 60.856327 61.281416 75.500969 69.4 35.679415
VÖK/Net satış sıra 8 1 7 11 2 3 2 2 10
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 6.536953 16.920959 6.787867 7.9 19.487412 18.609992 25.737717 21.9 8.407247
FVÖK/Aktif toplam sıra 330 79 299 252 56 51 37 40 285
VÖK/Özkaynak(%) 8.481554 27.784861 9.398396 10.4 21.467777 21.264691 29.301385 27.7 9.847384
VÖK/Özkaynak sıra 343 89 294 285 138 174 87 98 293
İhracat miktarı (TL) 2.234.346.653,45 1.577.380.831,47 1.828.218.334,58 1.020.478.721,00 2.157.754.715,34 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra 27 25 21 39 10
İhracat değişimi(%) 41.649157 -13.720325 -18.071519 -10.1 34.411261
Çalışan sayısı 3809 4484 4838 4768 4798 4786 4935 4708 4570