TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 29 27 5 5 6 7 9 10
Net satış(TL) 7.827.178.255,00 6.566.260.808,80 20.039.156.582,07 22.593.891.567,00 15.382.425.167,90 14.690.562.932,00 10.043.285.208,00 8.484.612.083,00
Net satış değişimi(%) 19.202975 -67.232848 -11.307193 46.9 4.709569 46.272486 18.370588 -0.2
FVÖK(TL) 3.270.271.471,00 2.167.221.903,91 1.539.836.129,61 1.532.148.579,00 1.224.679.226,40 1.151.036.772,00 490.223.089,00 541.607.059,00
FVÖK Sıra 7 10 10 6 10 7 30 15
FVÖK değişimi(%) 50.896937 40.743672 0.50175 25.1 6.397924 134.798564 -9.487315 1325.4
Aktif Toplam(TL) 17.446.805.649,43 14.689.065.237,42 12.837.573.509,99 12.947.858.457,00 11.836.091.540,51 10.321.797.159,00 9.208.593.561,00 8.387.027.041,00
Aktif toplam sıra 16 14 13 11 10 12 10 10
Özkaynak(TL) 13.960.568.007,00 11.622.019.990,99 10.053.594.477,14 9.208.137.328,00 8.129.135.800,31 7.330.192.003,00 6.460.348.366,00 6.210.403.212,00
Özkaynak sıra 8 10 8 7 7 6 6 6
VÖK/Net satış(%) 37.360135 29.806718 6.761603 6.3 6.742555 7.413733 3.098415 5.5
VÖK/Net satış sıra 12 17 134 151 127 146 227 189
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 18.744242 14.753981 11.99476 11.8 10.34699 11.151515 5.323539 6.5
FVÖK/Aktif toplam sıra 76 106 158 147 176 180 341 302
VÖK/Özkaynak(%) 20.946457 16.840333 13.47745 15.4 12.758656 14.85799 4.816809 7.6
VÖK/Özkaynak sıra 203 190 235 227 226 244 341 340
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.424,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra 397
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 8140 7853 8230 8022 8102 7888 8143 7940