TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 14 13 18 21 18 18 16 17 16
Net satış(TL) 17.467.806.000,00 14.235.951.000,00 9.920.723.000,00 7.440.009.000,00 7.037.954.000,00 6.705.274.000,00 7.336.658.000,00 6.410.219.000,00 5.098.754.000,00
Net satış değişimi(%) 22.702066 43.497112 33.34289 5.7 4.961468 -8.60588 14.452533 25.4 6.267744
FVÖK(TL) 2.551.007.000,00 1.668.116.000,00 1.439.893.000,00 897.202.000,00 708.891.000,00 920.640.000,00 826.602.000,00 513.492.000,00 344.239.000,00
FVÖK Sıra 11 13 12 15 18 12 14 18 24
FVÖK değişimi(%) 52.927434 15.849997 60.487048 26.6 -16.135959 11.376454 60.976607 43.5 -30.788841
Aktif Toplam(TL) 13.875.148.000,00 11.829.708.000,00 9.866.566.000,00 7.124.284.000,00 5.928.202.000,00 6.061.534.000,00 6.302.108.000,00 5.284.135.000,00 4.367.184.000,00
Aktif toplam sıra 17 17 14 17 18 16 16 17 16
Özkaynak(TL) 3.583.037.000,00 2.957.451.000,00 2.582.291.000,00 2.241.171.000,00 1.898.814.000,00 2.062.101.000,00 1.789.327.000,00 1.705.875.000,00 1.422.238.000,00
Özkaynak sıra 23 23 24 25 24 19 22 18 22
VÖK/Net satış(%) 7.038503 5.605077 6.229254 6.3 6.778604 7.535814 6.925333 6.1 5.293862
VÖK/Net satış sıra 149 160 146 148 126 144 146 170 214
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 18.38544 14.101075 14.593659 12.6 11.957943 15.188235 13.116278 9.7 7.882402
FVÖK/Aktif toplam sıra 80 119 114 137 136 105 172 221 300
VÖK/Özkaynak(%) 34.313684 26.980532 23.931733 21.1 25.124894 24.503989 28.395481 23 18.97861
VÖK/Özkaynak sıra 100 97 124 169 107 140 91 139 205
İhracat miktarı (TL) 11.887.628.000,00 9.839.301.000,00 5.729.275.000,00 4.297.030.000,00 4.069.041.000,00 3.667.217.000,00 3.964.044.000,00 3.465.630.000,00 3.079.027.000,00
İhracat sıra 4 4 7 10 7 6 6 6 5
İhracat değişimi(%) 20.81781 71.737279 33.331045 5.6 10.957192 -7.487984 14.381628 12.6 -6.971628
Çalışan sayısı 9712 9624 7072 6543 6319 7302 7720 6888 7014