Anasayfa Köşe Yazıları Bazı vergilerde önemli indirimler
Köşe Yazıları - 16 Mart 2017

Bazı vergilerde önemli indirimler

Üretim ve istihdamın artırılması ve ekonominin canlandırılmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde bazı vergilerde önemli indirimler yapılmıştır.

Bu ay bazı vergilerde yapılan indirimlerin ticari hayata etkileri hakkındaki değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. 2016 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 4,5 iken, üçüncü dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında (2009 yılından beri ilk kez) azalmıştır. Hükümet ekonomide yaşanan söz konusu daralmayı azaltmak, üretim, ihracat ve yatırımları artırmak amacıyla bir süredir bazı yasal düzenlemeler yapmaktadır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yapılan kanuni düzenleme, süper yatırım teşvikleri, cazibe merkezleri, asgari ücret teşviki, indirimli kurumlar vergisi gibi düzenlemelerin tamamı üretim ve istihdamın artırılmasına yöneliktir. Ancak söz konusu tedbirlerin ekonomiye olan olumlu etkilerinin orta vadede ortaya çıkması beklenmelidir. Kısa dönemde üretim ve istihdamın artırılarak ekonomik büyümenin yeniden ivmelendirilmesi için satışların artırılması sağlanmalıdır. Bakanlar Kurulu’nun en son yayınladığı kararname ile bazı vergi oranlarında kısmen süresiz, kısmen de süreli indirimler yapılarak kısa vadede ekonomik canlanma sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede nisan ayı sonuna kadar buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, elektrikli ısıtıcılar ve elektrikli süpürgelerde ÖTV oranları sıfıra indirilmiştir. ÖTV’nin aynı zamanda KDV matrahına dahil olduğu dikkate alındığında ÖTV oranının “sıfır” olarak belirlenmesi tüketicinin ödeyeceği KDV tutarını da düşürecektir.

Beyaz eşya sektöründe yapılan ÖTV indiriminin yanı sıra istihdam yoğun bir sektör olan mobilya sektöründe de KDV oranları nisan ayı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanacaktır. Bu iki sektör dışında 18 gros tonilatoyu geçmeyen yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde de ÖTV oranı sıfıra indirilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde KDV oranı da yüzde 18’den yüzde bire indirilmiştir. Söz konusu vergi indirimleri şimdilik herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin yat ve tekne sektöründe önemli bir canlanma sağlaması beklenmektedir.

Diğer önemli bir düzenleme ise konut sektörü ile ilgili olarak yapılmıştır. Bilindiği üzere konut sektörü son on yıldır lokomotif sektörler arasında yer almaktadır ve gayrisafi milli hasılada önemli bir paya sahiptir. Son dönemlerde konut sektöründe görülen yavaşlamanın vergi indirimleri ile canlandırılması amaçlanmaktadır. Damga vergisi ile ilgili yapılan değişiklik ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri için yüzde 9,48 olarak uygulanmakta olan damga vergisi oranı sıfır olarak değiştirilmiştir. Yine Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında net alanı 150 m2’nin altında olup, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013-31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde birim m2 vergi değeri 500-bin TL arasında ise yüzde 8, bin TL ve üzerinde ise yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise birim m2 vergi değeri bin-2 bin TL arasında ise yüzde 8, 2 bin TL ve üzerinde ise yüzde 18 oranında KDV uygulanacaktır. Diğer taraftan, 2016/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici ikinci maddesinde yapılan değişiklik ile yüzde 18 vergi oranına tabi konutların tesliminde KDV oranının yüzde 8 olarak uygulanmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Mart 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Sonuç olarak alınan tedbirlerin üretim ve istihdamı artıracağını, satışların artması yolu ile de bütçe gelirlerinde oluşabilecek azalışın telafi edileceğini ümit etmekteyiz.
 
 

İlginizi Çekebilir

Çin, ABD otomobillerinde vergi indirimini değerlendiriyor

Çin’in, -Arjantin görüşmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından söylendiğ…