Anasayfa TÜRKİYE Para yönetiminin önemi artıyor
TÜRKİYE - 20 Haziran 2017

Para yönetiminin önemi artıyor

Mevzuat değişikliğiyle birlikte önümüzdeki temmuz ayından itibaren portföy yönetim şirketleri arasındaki rekabet artacak.

Para piyasalarındaki yüksek oynaklık, kur ve enflasyon riskinden korunmak isteyen şirketleri, profesyonel para yöneticilerine yönlendiriyor. Bu da portföy yönetim şirketlerinin önemini her geçen gün artırıyor. İstanbul Portföy Genel Müdürü Burak Üstay, fon büyüklüğü açısından tüzel kişilerin ağırlığının gün geçtikçe arttığını belirtiyor.

Üstay, yönettikleri fonlar arasında 826 milyon TL ile tüzel kişilerin ilk sırada geldiğini, söz konusu rakamın geçtiğimiz eylül ayında ise 16 milyon TL seviyesinde bulunduğunu dile getiriyor. İstanbul Portföy’ün Eylül 2016-Nisan 2017 döneminde gerçekleştirdiği performans göz önüne alındığında sektördeki büyüme potansiyeli de kendisini hissettiriyor.

Türev enstrümanlarla birlikte yeni yatırım alternatiflerinin artması şirketlerin profesyonel para yöneticilerine olan ihtiyacını da artıyor. Özellikle de belirsizliklerin yükseldiği dönemlerde… Bu noktada asıl belirleyici olan ise portföy yönetim şirketlerinin performansları. Doğaldır ki yönettiği portföyü daha fazla büyütebilen profesyoneller, tercih edilme aşamasında bir adım öne geçiyor.

Söz konusu durum BES fonları için de geçerli. Halihazırda bireysel emeklilik sistemi 67 milyar TL tutarında bir büyüklüğe sahip ve bu büyüklüğün yüzde 66’sını dört emeklilik şirketi elinde tutuyor. Sektörde 43 portföy yönetim şirketi bulunmasına rağmen bunlardan sadece 26 tanesi emeklilik fonu yönetiyor. 1 Temmuz’dan itibaren ise bu tablonun değişmeye başladığını göreceğiz. Temmuz ayından itibaren bir emeklilik şirketine ait emeklilik yatırım fonu portföyünün yüzde 30’undan fazlasını aynı portföy yönetim şirketi yönetemeyecek. Bu da, fonların farklı portföy şirketlerince idare edilmesine yol açacak. Kuşkusuz değişikliğe gidilmesinin asıl gayesi çeşitliliği yakalayabilmek ve performansları artırmak. Halihazırda sektörde ağırlığı olan banka iştiraklerinin portföy yönetimi yine aynı grup içinden çıkıyor ve bu durum sektörde rekabeti köreltiyor. Getirilen yeni düzenlemeyle fon katılımcılarının tasarruflarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi için uygun zemin oluşacak.

Getirilen değişikliğe piyasa profesyonelleri de olumlu bakıyor. Bununla birlikte piyasa dengelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği hatırlatmasında bulunuyorlar. Dr. Hakan Güçlü’nün Süleyman Erol ve Umut Alparslan ile yaptığı portföy şirketleri çalışmasında, gelişen dünyada yatırım kararlarının daha karmaşık hale geldiği ve kurumsal yatırımcıların yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kişi ve kuruluşlardan hizmet satın almasının zorunlu hale geldiğine vurgu yapılmakta. Bu noktada da profesyonel para yöneticilerinin uzmanlıkları öne çıkıyor.

Şüphesiz birikimlerin profesyonel ellerde güvenle daha hızlı büyümesi arzu edilen bir durum. Ancak bu beklentiye rağmen dikkat edilmesi gereken hususların olduğu da göz ardı edilmemeli. Her şeyden önce birikim sahiplerinin tercih ettikleri risk grubunu doğru belirlemeleri gerekiyor. Sadece bir fonun performansına bakarak tercihte bulunmak ileride sorun yaratacaktır. Asıl önemli olan, fonun tercih edilen risk grubuna dahil olup olmadığıdır. Fon iyi bir getiriye sahip oluğu halde tercih edilmeyen risk grubundaysa ondan uzak durmak yatırımcıyı yanlış tercihten koruyacaktır. Öte yandan risk gruplarının da stabil olmadığını hatırlatmak isteriz. Belli zamanlarda piyasalarda değişen koşullara bağlı olarak risk kategorileri yukarı ve aşağı yönlü esnemelerde bulunur. Yani tercih edilen risk grubunun sınırı süreç içinde yükselebileceği gibi düşebilir de… Bu nedenle, birikim sahiplerinin profesyonel portföy yöneticileri ile çalışmaları, değişen koşullara göre tercihlerinde esnemelere gitmelerine imkan sağlarken kârlılıklarını artırmasına olanak tanıyacaktır.

İlginizi Çekebilir

Beta katsayısı ve yatırım

Borsa yatırımcılarının temel gayesi endeksin üzerinde bir getiri yakalayabilmektir. Betası…